3.0

DEFINISI  

Perdagangan bermaksud apa-apa aktiviti perniagaan, pekerjaan atau lapangan termasuk penawaran barangan atau perkhidmatan, penyimpanan atau pertukaran apa jua jenis barangan untuk tujuan perniagaan.   

Jenis perdagangan merangkumi aktiviti berikut:-   

i)

Pasaraya

ii)

‘Hypermarket’

iii)

Rumah Kedai (Kedai Runcit, Borong dan Perkhidmatan)

iv)

Rumah Kedai Kos Rendah

v)

Kompleks Perniagaan, Pejabat, Hotel, dengan Bangunan Tersendiri (Free Standing Building)

vi)

Pusat Penjaja dan Kompleks Penjaja;

vii0

Pasar (Pasar basah dan Pasar kering)

viii)

Pasar malam dan pasar tani; 

ix)

Pembangunan bersepadu 

| e-Garispanduan | Kawasan Perdagangan |