9.0       KEMUDAHAN BOMBA DAN PENYELAMAT

Perkhidmatan Bomba disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.  Fungsi dan peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berdasarkan peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1998 (Akta 341).  Penyediaan Perkhidmatan Bomba di peringkat negeri dan daerah disalurkan melalui balai-balai bomba 3 bay dna 2 bay.  Perkhidmatan yang disediakan ialah khidmat kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat.

 

9.1       Garis Panduan Umum

Berdasarkan prinsip perancangan dan pembangunan sejagat, beberapa garis panduan umum disediakan yang merangkumi:

 

9.1.1    Perancangan Tapak

 1. Perancangan Tapak kemudahan bomba hendaklah berdasarkan fungsi dan hierarki perbandaran dan hierarki kemudahan ini seperti berikut:

  1. Balai Bomba 2 bay (balai 2 petak dengan 2 keluaran jentera atau lebih); dan

  2. Balai Bomba 3 bay (balai 3 petak dengan 6 keluaran jentera atau lebih).

 2. Perancangan tapak kemudahan bomba juga berdasarkan kadar pembangunan sesuatu kawasan: bagi daerah yang besar sepatutnya mempunyai lebih dari satu balai cawangan;

 3. Tapak balai bomba perlu ditempatkan di lokasi yang strategik dan ideal supaya perlindungan kebakaran dapat diberikan secara optimum;

 4. Lokasi kemudahan ini tidak sesuai berhampiran dengan sekolah, stadium, dewan orang ramai dan lain-lain tempat perhimpunan;

 5. Tapak kemudahan ini tidak sepatutnya di kawasan rendah seperti berhampiran sungai;

 6. Perancangan tapak kemudahan bomba hendaklah mengutamakan faktor keselematan iaitu tapak mestilah mempunyai laluan khas keluar masuk kenderaan bomba yang tidak mewujudkan bahaya kepada pengguna jalanraya terutama kanak-kanak dan murid sekolah; dan

 7. Perancangan tapak kemudahan bomba mestilah selaras dengan Cadangan dan Strategi Pembangunan dan Pelan Susunatur yang telah diluluskan oleh Pihakberkuasa Negeri.

 

9.1.2    Keluasan dan Saiz Minimum Tapak

 1. Keluasan kemudahan bomba berdasarkan kepada hierarki Balai Bomba adalah seperti berikut:

  1. Balai Bomba 2 bay memerlukan 3 – 5 ekar; dan

  2. Balai Bomba 3 bay memerlukan 5 – 10 ekar

 2. Keluasan kemudahan bomba hendaklah mencukupi untuk merangkumi komponen berikut:

  1. Bangunan Balai

  2. Padang Kawad

  3. 'House Tower'

  4. Bangunan Rumah Asap

  5. Bangunan Dewan Serbaguna

  6. Bangunan Surau

  7. Bangunan Bengkel

  8. Rumah Kakitangan

  9. Padang Rekreasi

  10. Bangunan Persalinan Operasi

  11. Depot Minyak

  12. Bangunan Tempat Simpanan Barang-barang Kes Penguatkuasa

  13. Bangunan Simulasi dan Latihan

  14. Tempat Letak Kereta; dan

  15. Kawasan simpanan untuk tambahan projek bangunan akan datang.

 1. Keluasan tapak mestilah mencukupi untuk pembangunan akan datang. 

 

9.1.3    Rekabentuk dan Susunatur

 1. Susunatur dan Rekabentuk bangunan kemudahan bomba mestilah teratur dan mempunyai jalan keluar yang cukup dari semua premis ditetapkan untuk memastikan tindakan dapat diambil dengan pantas sekiranya berlaku kebakaran;

 2. Rekabentuk bangunan hendaklah mengutamakan fungsi dengan (mengambilkira hubungan antara komponen utama untuk memastikan) pergerakan yang cekap dan pantas;

 3. Balai Bomba perlu dilandskapkan dengan landskap yang sesuai untuk mengindahkan kawasan sekeliling; dan

 4. Rekabentuk hendaklah sesuai dengan iklim tempatan dengan menggunakan bahan binaan tempatan yang mempunyai daya tanah dan senang untuk diselenggarakan.

 

9.2       Piawaian

Piawaian bagi kemudahan Balai Bomba sama ada 2 petak atau 3 petak adalah berdasarkan kepada pengkelasan risiko yang mengambilkira kepadatan penduduk, jenis gunatanah dan kategori bandar seperti di Jadual 9.1.

JADUAL 9.1 :  PIAWAIAN KEMUDAHAN BOMBA DAN PENYELAMAT 

KELAS RISIKO

KRITERIA PERANCANGAN

KATEGORI BALAI


KELAS ‘A’  
Risiko amat tinggi

 


Penduduk melebihi 750,000; Risiko ‘high rise’ dan ‘high risk’/Norma masa yang ideal tidak melebihi 7 minit.


Satu balai 3 petak (bay), dengan 6 atau lebih keluaran jentera.  

10 buah atau lebih balai 3 petak (bay) sebagai balai cawangan dengan keluaran 2 atau lebih jentera.  
 


KELAS ‘B’  
Risiko tinggi

 


Kepadatan penduduk melebihi 500,000 orang.  

Keluaran jentera perlu sampai dalam masa tidak lebih 10 minit; bandar-bandar bersaiz sederhana dan bandar mempunyai industri bersaiz sederhana besar.
 


Satu balai 3 petak (bay), dengan 6 keluaran jentera.  

5 buah atau lebih balai 2 petak sebagai balai cawangan dengan keluaran 2 atau lebih jentera.

 


KELAS ‘C’  
Risiko sederhana 

 


Kepadatan penduduk melebihi 200,000 orang.  Kebanyakan bangunan ‘low rise’.  Tidak melebihi 5 tingkat.  Keluaran jentera harus sampai dalam masa tidak lebih 15 minit. 
 


Dua atau lebih balai 2 petak, dengan 2 keluaran jentera bagi setiap balai.


KELAS ‘D’  
Risiko rendah

 


Kepadatan penduduk kurang 200,000 orang.  Keluaran jentera harus sampai dalam masa tidak lebih 20 minit.

 


Sekurang-kurangnya sebuah balai 2 petak dengan 2 keluaran jentera.  Keperluan Balai Bomba juga bergantung kepada balai terdekat yang sedia ada.  Jika balai terdekat akan mengambil masa melebihi 20 minit mungkin 2 atau 3 buah balai diperlukan.  
 

 

RAJAH 9.1 :  CONTOH PELAN SUSUNATUR BALAI BOMBA


 

| e-Garispanduan | Kemudahan Masyarakat |