Management & Human Resource Department

Last updated on

Jabatan ini merupakan nadi kepada pentadbiran majlis. Ianya bertanggungjawab menyelaras dan memastikan kelancaran semua program dan aktiviti majlis yang dirancangkan.

BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Pentadbiran Am

 • Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan

 • Bahagian Perolehan dan Bekalan

 • Bahagian Kaunter Berpusat

 • Bahagian Latihandan Kompetensi

 • Bahagian Teknologi Maklumat

 • Unit Skuad Khas

 • Unit Kesetiausahaan


Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan adalah seperti berikut :

 • Menjalankan  tugas-tugas  pentadbiran  am  Majlis.

 • Memberi  perkhidmatan  urusetia  kepada jawatankuasa-jawatankuasa  Penasihat  serta  Majlis Penuh.

 • Mengendalikan  semua  tugas  yang berkaitan  dengan  perkhidmatan  dan  perjawatan serta  kebajikan  kakitangan.

 • Menguruskan  perolehan,  bekalan dan  perkhidmatan  yang  diperlukan  oleh  semua Jabatan  dalam  Majlis.

 • Menguruskan pelupusan aset dan inventori serta keselamatan harta benda Majlis.

 • Mengawalselia pembangunan sistem dan teknologi maklumat Majlis.

 • Menguruskan latihan dan kompetensi dalaman dan luaran untuk kakitangan Majlis.

 • Menyampaikan perkhidmatan setempat dan mengaplikasikan sistem multi-skill bagi menyediakan perkhidmatan kaunter terbaik kepada pelanggan Majlis.

 • Menjalankan tugas-tugas khas pembersihan, bencana alam, wabak penyakit dan kecemasan berdasarkan aduan pelanggan.

 

Unit Skuad Khas


1.  KERJA KECEMASAN

 • Pokok yang tumbang atas rumah/ kenderaan

 • Runtuhan kecil

 • Kebakaran kecil (tong sampah Majlis)

 • Kemalangan jalanraya (pembersihan jalan)

 • Tumpahan serpihan besi, kaca, pasir, tanah merah dsb

Kesediaan Tindakan Menghadapi Kecemasan ( MS ISO 14001)


Respon bagi menghadapi kemalangan dan keadaan kecemasan untuk menghalang tercetusnya impak ke atas alam sekitar ketika berlakunya keadaan kecemasn dan kemalangan di bawah pentadbiran MPSP.

a) Banjir Kilat                                                   b) Tumpahan Sampah
c) Tumpahan Leachate dari Lori Sampah      d) Tumpahan Cecair Bahaya
e) Pelepasan Bahan-Bahan Gas                    f)  Kebakaran atau Letupan


2.   KERJA HARIAN

 • Pembersihan parit tersumbat

 • Bantuan air

 • Membantu dlm. operasi meruntuh bangunan haram

 • Mesin rumput / semak

 • Pengangkutan (tertakluk arahan semasa)

 • Pembersihan jalan selepas banjir

 • Menyembur racun serangga dan pengasapan (fogging)

 • Pembersihan Kompleks Makanan / Pasar Awam (tertakluk arahan semasa)

 • Pembersihan dewan / tapak majlis (tertakluk arahan semasa)

 • Tandas bergerak

3.Tindakan segera membantu agensi kerajaan lain semasa wabak penyakit berjangkit seperti Demam Denggi, Taun (Kolera), Demam Kepialu (Typhoid), Kumbang Rove dsb.


4.Membantu Jabatan/ Bahagian/ Unit lain di MPSP dalam kerja-kerja segera.


5.Tindakan segera ke atas aduan yang berprioriti kecemasan yang dirujuk oleh Yang Dipertua  MPSP / Setiausaha Perbandaran / Ketua Jabatan / Biro Pengaduan.

6.Lain-lain arahan daripada Yang Dipertua MPSP, Setiausaha Perbandaran dan Ketua Jabatan.

SUMBER MANUSIA
 

Bil.

Jawatan

S.P.T

S.P.S

Jumlah

1.

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  (U29)

1

-

1

2.

Pembantu Tadbir  (N17)

1

-

1

3.

Pembantu Kesihatan Awam  (U17)

1

-

1

4.

Mandor  (R4)

3

-

3

5.

Pemandu  (R3)

8

3

11

6.

Pekerja Awam  (R1)

24

6

30

JUMLAH

38

9

47

 

 KENDERAAN

Bil.

Jenis

SPT

SPS

 

Jumlah

1.

Kenderaan Pelbagai Guna (MPV)

3

1

4

2.

Pacuan 4 Roda

3

1

4

3.

Traktor

2

0

2

4.

Lori Terbuka

1

0

1

5.

Lori Tail Lift

2

0

2

6.

Lori Arm Roll

1

0

1

7.

Lori Kren

1

1

2

8.

Tangki Air

1

0

1

9.

Lori Penyedut Najis

1

0

1

10.

Motosikal

1

0

1

Jumlah

16

3

19