Management & Human Resource Department

Last updated on

Jabatan ini merupakan nadi kepada pentadbiran majlis. Ianya bertanggungjawab menyelaras dan memastikan kelancaran semua program dan aktiviti majlis yang dirancangkan.

 

BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Pentadbiran

 • Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan

 • Bahagian Perolehan dan Bekalan

 • Bahagian Kaunter Berpusat

 • Bahagian Latihandan Kompetensi


Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan adalah seperti berikut :

 

 • Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan Pentadbiran Am, Personel dan Kebajikan Kakitangan, Pembekalan dan Stor, Kontrak dan Perkhidmatan.

 • Memberi perkhidmatan urusetia kepada jawatankuasa-jawatankuasa Penasihat serta Majlis Penuh

 • Pembangunan Sumber Manusia – Menyedia ruang serta peluang dan mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan latihan, kursus, pembangunan diri dan kerjaya kakitangan.

 • Saluran komunikasi antara pentadbiran MPSP dengan Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan lain.

 • Menyediakan sistem kawalan ke atas penggunaan kenderaan Jabatan Khidmat Pengurusan dan juga kebersihan pejabat.

 • Pengurusan hal-hal berkaitan dengan perolehan dan bekalan MPSP.

 • Pengurusan Hal Ehwal Ahli majlis MPSP

 • Pengurusan Kaunter Berpusat MPSP

SUMBER MANUSIA
 

Bil.

Jawatan

S.P.T

S.P.S

Jumlah

1.

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  (U29)

1

-

1

2.

Pembantu Tadbir  (N17)

1

-

1

3.

Pembantu Kesihatan Awam  (U17)

1

-

1

4.

Mandor  (R4)

3

-

3

5.

Pemandu  (R3)

8

3

11

6.

Pekerja Awam  (R1)

24

6

30

JUMLAH

38

9

47

 


 KENDERAAN

Bil.

Jenis

SPT

SPS

 

Jumlah

1.

Kenderaan Pelbagai Guna (MPV)

3

1

4

2.

Pacuan 4 Roda

3

1

4

3.

Traktor

2

0

2

4.

Lori Terbuka

1

0

1

5.

Lori Tail Lift

2

0

2

6.

Lori Arm Roll

1

0

1

7.

Lori Kren

1

1

2

8.

Tangki Air

1

0

1

9.

Lori Penyedut Najis

1

0

1

10.

Motosikal

1

0

1

Jumlah

16

3

19