Council Committee

Last updated on

JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar-dasar berkaitan pentadbiran dan kewangan.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan kewangan dan pentadbiran.
iii) Bajet Tahunan dan Bajet Tambahan.
iv) Penyata kira-kira tahunan dan pemerhatian Juruaudit Negara.
v) Kadar,cukai dan bayaran
vi) Mengkaji semula cukai-cukai.
vii) Pengecualian dan Pengurangan bangunan-bangunan daripada Cukai Taksiran.
viii) Cukai-cukai Taksiran ke atas bangunan dan tanah.
ix) Menghapuskira tunggakan Cukai Taksiran.
x) Lain-lain perkara yang ada hubungan dengan Jawatankuasa ini.

 

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Mohamad Shaipol Bin Ismail
3. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
4. Encik Zulkiply Bin Ishak
5. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
6. Encik Wong Chee Keet
7. Encik H'ng Mooi Lye
8. Encik David Marshel A/L Pakianathan
9. Encik Tan Chee Teong
10. Encik Tan Cheong Heng
11. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
12. Encik Zaini Bin Awang
13. Encik Anuar Bin Yusoff
14. Puan Heng Yeh Shiuan
15. Encik Kumar A/L Kanapathy
16. Encik Ong Jing Cheng
17. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim

 

JAWATANKUASA PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan Pelesenan MPSP.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan Pengurusan Ruang Niaga MPSP ( Pasar Awam dan Kompleks Makanan).
iii) Menggubal dasar dan garis panduan penguatkuasaan.
iv) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan dasar pelesenan dan penguatkuasaan.
v) Mengesahkan keputusan Jawatankuasa Temuduga Ruang Niaga Majlis dan Jawatankuasa Siasatan Ruang Niaga MPSP.
vi) Membincang dan memperakukan isu-isu berkaitan Lesen, Permit Perniagaan dan Peniaga Kecil.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Mohamad Shaipol Bin Ismail
3. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
4. Encik Zulkiply Bin Ishak
5. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
6. Encik H'ng Mooi Lye
7. Encik Tan Chee Teong
8. Encik Tan Cheong Heng
9. Encik Satees A/L Muniandy
10. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
11. Encik Ong Jing Cheng
12. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
14. Encik Kumar A/L Kanapathy
14. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim
15. Dr. Seow Kweng Tian
16. Encik Johnsan A/L Anthonysamy

 

JAWATANKUASA LALULINTAS DAN INFRASTRUKTUR

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
iii) Cadangan Pengurusan Sistem Lalulintas.
iv) Menasihatkan peraturan dan peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Tahun 1987.
v) Kajian keperluan tempat meletak kereta awam, serta peraturan dan pengurusannya.
vi) Permohonan lampu-lampu jalan.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Zulkiply Bin Ishak
3. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
4. Encik Wong Chee Keet
5. Encik David Marshel A/L Pakianathan
6. Encik Satees A/L Muniandy
7. Encik Tan Chee Teong
8. Encik Zaini Bin Awang
9. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
10. Encik Anuar Bin Yusoff
11. Puan Heng Yeh Shiuan
12. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim
13. Encik Fadzil Bin Haji Abdullah
14. Encik Thomas Loh Wei Pheng
15. Encik Joshua Woo Sze Zeng
16. Dr. Seow Kweng Tian
17. Encik Johnsan A/L Anthonysamy

 

JAWATANKUASA PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PENGINDAHAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut::-
 
i) Draf Rancangan Struktur dan Draf Rancangan Tempatan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 untuk memandu perancangan dan pembangunan.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perancangan, kebersihan dan pengindahan.
iii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan perancangan dan pengindahan.
iv) Perancangan untuk program pengindahan termasuk tanah-tanah lapang, taman rekreasi dan taman kanak-kanak.
v) Penyelenggaraan Zon Perindustrian Bebas.
vi) Cadangan-cadangan projek khas MPSP.
vii) Kajian dan merancang projek-projek yang memberi manfaat di atas tanah MPSP.
viii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
3. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
4. Encik Wong Chee Keet
5. Encik H'ng Mooi Lye
6. Encik David Marshel A/L Pakianathan
7. Encik Tan Cheong Heng
8. Encik Satees A/L Muniandy
9. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
10. Encik Zaini Bin Awang
11. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
12. Encik Anuar Bin Yusoff
13. Encik Kumar A/L Kanapathy
14. Encik Ong Jing Cheng
15. Encik Fadzil Bin Haji Abdullah
16. Puan Hamizah Binti Abdul Manab
17. Encik Joshua Woo Sze Zeng
18. Encik Thomas Loh Wei Pheng

 

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

i) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan.
ii) Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara.
iii) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan­ permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Setempat.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua
2. Encik H'ng Mooi Lye
3. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
4. Encik Tan Cheong Heng
5. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
   

Pemerhati :

1. Encik Wong Chee Keet
2. Encik Fadzil Bin Haji Abdullah