Bajet Responsif Gender & Partisipatori (GRPB)

Tarikh kemaskini pada

1
.
Projek GRPB di MPSP, sila klik di sini.
2
.
Risalah GRPB, sila klik di sini.
3
.
Buku Bajet Responsif Gender (BRG), sila klik di sini.
4
.
Senarai keratan akhbar, majalah dan artikel GRPB:
   
BIL TAJUK
1
.
Better Facilities At Recreation Park - Buletin Mutiara, 16 - 31 Ogos 2013
2
.
3
.
Karnival Hijau - Buletin Mutiara, 01 - 15 November 2012
4
.
Karnival Komuniti Hijau MPSP - Buletin Mutiara, 03 - 04 November 2012
5
.
MPSP Budget - Penang Monthly, November 2012
6
.
Real Democracy - Penang Monthly, Oktober 2012
7
.
Democracy At Work: Empowering People - Aliran Monthly, Oktober 2012
8
.
9
.