Modul Peningkatan Tahap Kebersihan Premis Makanan

Tarikh kemaskini pada

PENINGKATAN TAHAP KEBERSIHAN PREMIS MAKANAN

SYARAT KEPERLUAN ASAS MPSP DI PREMIS MAKANAN PENGGREDAN & PENGUATKUASAAN

OBJEKTIF PENGGREDAN PREMS MAKANAN 

1.1    Menyalurkan pendidikan kesihatan kepada pengendali makanan berkaitan kepentingan tatacara pengurusan premis yang mematuhi Kod Kebersihan Makanan serta Memastikan keselamatan makanan yang dijual

1.2    Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kebersihan premis makanan dan seterusnya keselamatan makanan yang dijual di premis tersebut.

1.3    Menyedarkan pengguna supaya mementingkan aspek kebersihan permis dan keselamatan makanan ketika memilih untuk makan di luar.

1.4    Mengurangkan kejadian insiden dan prevalen kes penyakit penyakit bawaan makanan dan air seperti keracunan makanan, typhoid, taun dan sebagainya.

1.5    Mengklasifikasikan kedudukan tahap kebersihan premis makanan yang beroperasi diseluruh Seberang Perai.

 

TUJUAN DIADAKAN PENGGREDAN

*Menilai serta memilih premis-premis makanan yang sentiasa menjaga kebersihan, mengikut garis panduan dan undang-undang

*Memupuk sikap menjaga kebersihan pengendali-pengendali makanan juga penekanan untuk mempraktikkan amalan yang betul, bertujuan mengelakkan dari pelbagai penyakit berjangkit bawaan  makanan dan minuman  (taun, demam   kepialu, dysentary) dan keracunan makanan 

*Memastikan makanan yang dijual selamat dimakan oleh pelanggan

*Menjadikan Seberang Perai sebagai lokasi makanan yang bersih dan selesa demi menarik pelancong serta meningkatkan pelaburan

 

PEMERIKSAAN PREMIS MAKANAN

*Aktiviti pemeriksaan premis makanan dijalankan 3 bulan sekali oleh mpsp dengan untuk menilai tahap kebersihan berpandukan garis panduan yang ditetapkan

*Premis makanan yang mencapai tahap kebersihan yang cemerlang diberikan penghargaan berupa stiker(GRED A & B).

*Sebagai dorongan & inspirasi kepada premis makanan lain

GRED

 

A

80%-100%

B

65%-79%

 C

 50%-64%
D <50%

 

TINDAKAN MPSP
 
GRED SKIMA MARKAH TINDAKAN
A 85% - 100% Stiker
B 65% - 79% Stiker
C 50% - 64% Premis diambil tindakkan penguatkuasaan
D < 50% Premis diambil tindakkan penguatkuasaan (ditutup)

 

STATISTIK PREMIS MAKANAN YANG DIGREDKAN DI SEBERANG PERAI

GRED YANG DICAPAI DI KAWASAN SEBERANG PERAI  

Tahun 2009 (sesi 4)
 

  P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 JUMLAH Peratus
Gred A 4 0 8 17 3 14 6 52 2.79%
Gred B
 
3 1 11 6 20 13 15 69 3.71%
Gred C 47 44 141 315 311 427 429 1714
92.1 %
Gred D 0 0 4 5 14 3 1 27 1.45%
JUMLAH 54 45 164 343* 348 458* 450* 1862* 100%


*Termasuk gerai premis makanan yang tidak suci ditutup =  27 buah

Tahun 2010(sesi 4)

  P41
 
P42
 
P43 P44 P45 P46 P47 JUMLAH Peratus
Gred A 9 2 13 41 25 49 5 144 10.84%
Gred B 5 1 23 15 46 22 9 121 9.10%
Gred C
 
47 46 147 130 254 195 222 1041 78.33%
Gred D 2 1 4 3 6 4 3 23 1.73%
JUMLAH 63 50 187 189 331 270 239 1329 100%

Premis makanan yang tidak suci ditutup =  47 buah
  
  
  
 
 PENGGREDAN BERDASARKAN KATEGORI DI SEBERANG PERAI

 Picture2

  

PENCAPAIAN GRED A & B BAGI 2010 & 2011

PENCAPAIAN GRED A BAGI 2010 & 2011

Picture3

PENCAPAIAN GRED ‘B’ BAGI 2010 & 2011

Picture4

 

 SKIMA PENGGREDAN

*Kriteria yang akan diberi perhatian semasa pemeriksaan:-

BIL
 
KRITERIA MARKAH (%)
1 Makanan & Perlindungan makanan 30
2 Pengendali Makanan 18
3 Peralatan & Perkakasan 13
4 Sistem  Bekalan air Perlimbahan & Peparitan 11
5 Kemudahan tandas / Bilik Air & Mencuci Tangan 4
7 Pembuangan sampah dan sisa  makanan 8
 
8 Bangunan (Lantai,Dinding & Siling) 7
9 Kawalan Serangga, Rodensia, Haiwan Dan Lain lain. 9
  JUMLAH
 
100

 

FORMAT  PENGGREDAN
 

 p3

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (PENGGREDAN DAN PENILAIAN KEBERSIHAN PREMIS MAKANAN)

NAMA  
NO. K/P  
NAMA PREMIS
 
 
ALAMAT  
TARIKH DIPERIKSA
 
 
NO LESEN/DAFTAR PERNIAGAAN    
BIL PENGENDALI MAKANAN/SUNTIKAN/KURSUS ASAS PENGENDALI MAKANAN  

 

PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN

contoh penyediaan makanan dan minuman yang bagus :-

m2 m m3

 

PENYEDIAAN MAKANAN
 
BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  MAKANAN DEMERIT30%
1 Segar, tidak rosak (masam,berulat, berkulat) kemek,Berkarat , tamat raikh luput,patuhi Akta Makanan 2

  

 1

 

 

8

 

 

 7

 

 7

 

2

 

1

2

 
2 Label yang lengka, bekas guna semula tidak dibenarkan.
  PERLINDUNGAN MAKANAN
3 Penyimpanan Makanan yang telah dimasak hendaklah dalam bekas yang tertutup (Suhu makanan panas > 63 C, makanan sejuk < 4 C dan makanan beku - 18 C
4 Makanan berisiko/telah dimasak diletak pada suhu sesuai semasa penyimpanan, penyediaan, pengangkutan, penghidangan
5
 
Penyimpanan peti sejuk : cukup sesuai, susunan makanan , berkeadaan bersih , teratur dan difros
6 Proses menyediakan bahan mentah untuk dimasak hendaklah dilakukan di tempat yang bersih, tinggi & kalis air sekurang-kurangnya 3 kaki dari paras lantai
7 Penggunaan penyepit, sudu, sarung tangan
8 Semua makanan (Dry Stor):bersih, teratur,sesuai, berasingan dengan makanan mudah rosak & bahan tosik
  JUMLAH DEMERIT  

 

Contoh penyediaan makanan dan minuman yang tidak bagus :-

k3

h2 h1

 

 

  

PENGENDALI MAKANAN

BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  PENGENDALI MAKANAN DEMERIT 18 %
9 Semua pengendali makanan hendaklah menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapat pelalian anti thyphoid (TY2)
 
 

7

 

5

 

 

 

4

2  

 
10 Semua pengendali makanan menjaga kebersihan diri,  kuku yang pendek, tiada luka, tidak merokok, menghembus hidung, batuk dan bersin kearah makanan semasa menyedia makanan, mencuci tangan selepas ke tandas dan sebelum memegang makanan.
11 Semua pengendali makanan memakai pakaian yang sesuai, penutup kapala,  apron dan kasut semasa mengendalikan makanan
12 Memakai kasut yang sesuai
  JUMLAH DEMERIT  

 

CONTOH PENGENDALI MAKANAN

p1 p2

 

 PERALATAN & PERKAKASAN
 
BIL
 
KETERANGAN MARKAH CATATAN
  PERALATAN DAN PERKAKAS DEMERIT 13 %
13 Semua peralatan dan perkakas untuk penyediaan makanan hendaklah sentiasa bersih, mudah dicuci, kalis air

4

 

3

  

2

 2

 

2

 
14 Kemudahan pencucian peralatan: sesuai binaan & rekabentuk dijaga bersih mencukupi(pencucian dilakukan ditempat tinggi dan bukan di atas lantai)
 
15 Peralatan dan perkakasan hendaklah disimpan dengan bersih teratur, kemas dan tidak sesak
16
 
Kain lap (tuala) bersih dan penggunaan khusus
17 Permukaan premis TIDAK bersentuhan makanan : sesuai binaan dan rekabentuk,permukaan mudah dicuci dan bersih  (Kabinet, meja, dapur, pintu, tingkap etc)
  JUMLAH DEMERIT  

 

CONTOH PERALATAN DAN PERKAKASAN

                                

l1 l2

 

 
BEKALAN AIR
 
 
BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  BEKALAN AIR DEMERIT 16%
18 Air yang digunakan bagi penyediaan makanan dan juga untuk kegunaan mencuci peralatan hendaklah diambil terus dari paip. Penggunaan paip getah adalah dilarang.

7

 

 

 

 

3  

 

2

 

4

 
  PERLIMBAHAN
19 Pembuangan & pengaliran air limbah dialirkan dengan sempurna dan lancar serta dilupuskan dengan sebaiknya serta penggunaan “Grease trap”
20
 
Longkang hendaklah bersih dan diperbaiki kerosakakn yang ada supaya aliran air limbah tidak tersekat @ bertakung.
21
 
Semua sisa makanan hendaklah dikumpulkan dan tidak dibuang di dalam longkang
 
  JUMLAH DEMERIT  

 

CONTOH BEKALAN AIR YANG MEMBAZIR

  B1 B2

 

 

TANDAS
 

BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  KEMUDAHAN TANDAS/BILIK AIR DEMERIT 4%
22 Kemudahan sanitari (Sistem Flushing, Mangkok tandas, Urinal)

2

 

2

 
23 Kemudahan tambahan (Sabun/Detergen, Papan notis Menjaga Kebersihan, Kertas tisu, Kemudahan bersuci, Pewangi)
  JUMLAH DEMERIT  

 

TONG SAMPAH
 
BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  PELUPUSAN SAMPAH DAN SISA DAPUR DEMERIT 5%
24 Tong sampah mecukupi, sesuai , mempunyai beg karung dan penutup yang sempurna.

3  

 

 

 

2  

 
 
25 Tong sampah berkeadaan bersih. Semua sisa makanan dimasukkan ke dalam karung (pelupusan  di luar premis) Langkah-langkah kawalan terhadap Lilati diambil mencegah kehadirannya akibat dari pelupusan sampah/sisa makanan yang tidak sempurna
  JUMLAH DEMERIT  

 

CONTOH TONG SAMPAH

S2 S3

 
BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  STRUKTUR BANGUNAN DEMERIT 7%
26 Permukaan lantai hendaklah diperbuat daripada permukaan yang senang dicuci dan kalis air di seluruh ruang premis

3

 

3

 

 

1

 
27 Permukaan dinding hendaklah dengan pemasangan jubin atau bahan yang mudah dicuci sekurang-kurangnya 5 kaki tinggi dan kalis air diseluruh ruang premis. Siling perlu dipastikan bersih dari habuk dan sawang.
28 Peredaran udara dan pencahayaan yang mencukupi. Bahagian dapur perlu dibekalkan dengan cerobong  asap bagi mengeluarkan asap dari dalam premis/exhaust fan
  JUMLAH DEMERIT  
 
 
BIL KETERANGAN MARKAH CATATAN
  KAWALAN SERANGGA, RODENSIA, HAIWAN DAN LAIN LAIN DEMERIT 9%
29 Langkah-Langkah penghapusan LILATI hendaklah dijalankan terutama ditempat penyimpanan makanan dan bahan mentah serat di dalam premis.

4

 

 2

1

 

2

 
30 Premis sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih, teratur, (pembersihan berjadual & mencukupi)
31 Bahan kimia dilabel, disimpan & digunakan dengan selamat
32 Tiada terdapat barangan jualan atau benda-benda lain yang boleh memberi gangguan, halangan dijalan susur, lorong belakang, kaki lima dan tepi jalan
  JUMLAH DEMERIT  
 
 
 

SKIMA PENGGREDAN

GRED SKIMA MARKAH TINDAKAN
A 85% - 100% Diberi Sijil Penghargaan & Stiker
B 65% - 79% Diberi Sijil Penghargaan & Stiker
C 50% - 64% Premis diletakkan didalam perhatian
D < 50% Pembatalan lesen / tindakan undang undang / penutupan premis oleh Kementerian Kesihatan

 

GRED

 

A

80%-100%

B

65%-79%

 C

                        50%-64%
D <50%
 
*Semua gred berlaku sehingga 3 bulan dari tarikh dikeluarkan

*Semua premis akan dinilai semula setiap 3bulan

*Tindakan undang undang akan diambil kepada premis-premis yang melanggar syarat, walau pun premis tersebut telah dianugerahkan gred A atau B

 

RANCANGAN MASA DEPAN

*Pihak mpsp akan berusaha untuk menilai semua permis makanan diSeberang Perai, bukan sahaja restoran dan kedai kopi, malah kantin-kantin sekolah, kantin-kantin kilang, gerai-gerai mpsp & swasta

*Disamping mengadakan pengredan, mpsp akan melakukan pemeriksaan menyeluruh ke atas semua premis makanan di seluruh seberang perai dengan lebih kerap lagi. Premis makanan yang didapati melanggar peraturan akan diambil    tindakan  yang lebih tegas.