PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

Tarikh kemaskini pada

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SEBENAR MPSP TAHUN 2015

PENDAPATAN RM PERBELANJAAN RM
Hasil Cukai Taksiran 161,858,508 Kebersihan 87,133,669
Hasil Lesen / Permit 11,896,919 Keselamatan, Lalulintas, Infrastruktur & Kemudahan Awam 26,391,387
Hasil Kompaun 4,870,727 Kawalan Banjir 5,793,686
Hasil Sewaan 10,492,878 Pengindahan & Kehijauan 3,321,389
Lain-lain Hasil 47,154,186 Penglibatan Komuniti 2,073,328
Emolumen 69,443,543
Pembinaan Kapasiti, Pentadbiran & Lain-lain Perbelanjaan 41,919,509
JUMLAH PENDAPATAN 236,273,218 JUMLAH PERBELANJAAN 236,076,511