Jabatan Khidmat Pengurusan

Tarikh kemaskini pada

Jabatan ini merupakan nadi kepada pentadbiran majlis. Ianya bertanggungjawab menyelaras dan memastikan kelancaran semua program dan aktiviti majlis yang dirancangkan.

 

BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Pentadbiran

 • Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan

 • Bahagian Perolehan dan Bekalan

 • Bahagian Kaunter Berpusat

 • Bahagian Latihandan Kompetensi

 • Bahagian Teknologi Maklumat

 • Unit Skuad Khas


Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan adalah seperti berikut :

 

 • Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan Pentadbiran Am, Personel dan Kebajikan Kakitangan, Pembekalan dan Stor, Kontrak dan Perkhidmatan

 • Memberi perkhidmatan urusetia kepada jawatankuasa-jawatankuasa Penasihat serta Majlis Penuh

 • Pembangunan Sumber Manusia – Menyedia ruang serta peluang dan mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan latihan, kursus, pembangunan diri dan kerjaya kakitangan.

 • Saluran komunikasi antara pentadbiran MPSP dengan Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan lain.

 • Menyediakan sistem kawalan ke atas penggunaan kenderaan Jabatan Khidmat Pengurusan dan juga kebersihan pejabat.

 • Mengawalselia pembangunan sistem dan teknologi maklumat Majlis.

 • Pengurusan hal-hal berkaitan dengan perolehan dan bekalan MPSP.

 • Pengurusan Hal Ehwal Ahli majlis MPSP

 • Pengurusan Kaunter Berpusat MPSP

 • Menyelaras Unit Skuad Khas untuk bantuan kerja-kerja kecemasan serta lain-lain tugas khas berdasarkan arahan Yang DiPertua dan Setiausaha Perbandaran.

 

 

Unit Skuad Khas


1.  KERJA KECEMASAN

 • Pokok yang tumbang atas rumah/ kenderaan

 • Runtuhan kecil

 • Kebakaran kecil (tong sampah Majlis)

 • Kemalangan jalanraya (pembersihan jalan)

 • Tumpahan serpihan besi, kaca, pasir, tanah merah dsb

Kesediaan Tindakan Menghadapi Kecemasan ( MS ISO 14001)


Respon bagi menghadapi kemalangan dan keadaan kecemasan untuk menghalang tercetusnya impak ke atas alam sekitar ketika berlakunya keadaan kecemasn dan kemalangan di bawah pentadbiran MPSP.

a) Banjir Kilat                                                   b) Tumpahan Sampah
c) Tumpahan Leachate dari Lori Sampah               d) Tumpahan Cecair Bahaya
e) Pelepasan Bahan-Bahan Gas                           f)  Kebakaran atau Letupan

2.   KERJA HARIAN

 • Pembersihan parit tersumbat

 • Bantuan air

 • Membantu dlm. operasi meruntuh bangunan haram

 • Mesin rumput / semak

 • Pengangkutan (tertakluk arahan semasa)

 • Pembersihan jalan selepas banjir

 • Menyembur racun serangga dan pengasapan (fogging)

 • Pembersihan Kompleks Makanan / Pasar Awam (tertakluk arahan semasa)

 • Pembersihan dewan / tapak majlis (tertakluk arahan semasa)

 • Tandas bergerak

3.Tindakan segera membantu agensi kerajaan lain semasa wabak penyakit berjangkit seperti Demam Denggi, Taun (Kolera), Demam Kepialu (Typhoid), Kumbang Rove dsb.

4.Membantu Jabatan/ Bahagian/ Unit lain di MPSP dalam kerja-kerja segera.

5.Tindakan segera ke atas aduan yang berprioriti kecemasan yang dirujuk oleh Yang Dipertua  MPSP / Setiausaha Perbandaran / Ketua Jabatan / Biro Pengaduan.

6.Lain-lain arahan daripada Yang Dipertua MPSP, Setiausaha Perbandaran dan Ketua Jabatan.

SUMBER MANUSIA
 

Bil.

Jawatan

S.P.T

S.P.S

Jumlah

1.

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  (U29)

1

-

1

2.

Pembantu Tadbir  (N17)

1

-

1

3.

Pembantu Kesihatan Awam  (U17)

1

-

1

4.

Mandor  (R4)

3

-

3

5.

Pemandu  (R3)

8

3

11

6.

Pekerja Awam  (R1)

24

6

30

JUMLAH

38

9

47

 


 KENDERAAN

Bil.

Jenis

SPT

SPS

 

Jumlah

1.

Kenderaan Pelbagai Guna (MPV)

3

1

4

2.

Pacuan 4 Roda

3

1

4

3.

Traktor

2

0

2

4.

Lori Terbuka

1

0

1

5.

Lori Tail Lift

2

0

2

6.

Lori Arm Roll

1

0

1

7.

Lori Kren

1

1

2

8.

Tangki Air

1

0

1

9.

Lori Penyedut Najis

1

0

1

10.

Motosikal

1

0

1

Jumlah

16

3

19