ISO

Tarikh kemaskini pada

PERSIJILAN ISO MPSP

 

DASAR KUALITI MPSP

 

Majlis Perbandaran Seberang Perai Komited Untuk Mempertingkatkan Sistem Pengurusan Kualiti Secara Berterusan Melalui Perkhidmatan Yang Cemerlang Kepada Pelanggan.

 
ISO merupakan salah satu daripada program kualiti yang dilaksanakan oleh MPSP sebagai langkah untuk meningkatkan mutu dalam proses penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. MPSP mendapat  persijilan ISO buat pertama kalinya pada 17 Disember 1999 daripada SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. Standard persijilan ISO MPSP pada masa berkenaan adalah IS0 9002:1994 dengan skop pendaftaran seperti berikut :

1. PROSES PELAN BANGUNAN
2. KELUARAN SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI
3. PROSES PENILAIAN BANGUNAN DAN TANAH
4. KURSUS PENGENDALI MAKANAN
5. PENGURUSAN ADUAN
6. BIL KADARAN
 

Penambahan skop dibuat pada tahun 2012 untuk proses berikut :

 

7.  PROSES LESEN PERNIAGAAN AM DAN INDUSTRI

8.  PROSES LESEN PENJAJA

9.  PELAN KERJA TANAH

10.PELAN KEBENARAN MERANCANG PEMANTAUAN KUTIPAN SISA PEPEJAL

11.PEMERIKSAAN DAGING DI RUMAH SEMBELIH KHINZIR

13.MEMFAILKAN KES KE MAHKAMAH MAJISTRET

 

ISO 9001:2000

Persijilan ISO MPSP kemudiannya diluluskan untuk dinaiktaraf kepada MS ISO 9001:2000 pada 3 Januari 2003 oleh SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD. Skop pendaftaran melibatkan semua aktiviti teras ('core business') seperti berikut:

 

1.KELULUSAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN, PENILAIAN HARTA BERKADAR DAN PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN DAN LANSKAP.
2.PELESENAN, KURSUS PENGENDALI MAKANAN DAN PEMERIKSAAN DAGING

 

ISO 9001:2008

 

Pada tahun 2008, terdapat peubahan kepada ISO 9001:2000 yang telah ditukar keapda ISO 9001:2008 .

 

Majlis Perbandaran Seberang Perai telah mengambil langkah dalam mengemaskini dokumentasi  berdasarkan versi terkini dan pemakaiannya berkuatkuasa pada 1 Julai 2009. Persijilan ISO 9001:2008 ini diperolehi pada 3 Mac 2010  dan sah sehingga 16 Disember 2014

 

 

Skop Pendaftaran:

 

1.  KELULUSAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN, PENILAIAN HARTA BERKADAR DAN

     PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN DAN LANSKAP.

2.  PELESENAN DAN PEMERIKSAAN DAGING

 

Sijil Pendaftaran Sistem Kualiti   ISO 9001:2008

sijil 

 

Proses-proses dan prosedur kerja bagi perkhidmatan teras dan sokongan telah diwujudkan, didokumenkan dan diselenggara untuk memastikan perkhidmatan yang diberi sentiasa mematuhi keperluan yang ditetapkan.

Prosedur-prosedur yang di wujudkan bagi setiap jabatan yang terlibat adalah seperti berikut:

 

DAFTAR   PROSEDUR KUALITI  MS ISO 9001:2008

Bangunan
Bil No Dokumen Tajuk
1 QP-SKP / BGN Kelulusan Pelan Bangunan
2 QP-SKM / BGN Sijil Kelayakan Menduduki
 

Kejuruteraan

Bil No Dokumen Tajuk
3 QP-KTUP / KJT Proses Meluluskan Pelan
Kerja Tanah dan Sokongan Sijil Layak Menduduki Untuk Pembangunan
4 QP-LJUP / KJT Proses Meluluskan Pelan Lampu Jalan Untuk
Pembangunan
5 QP-JP / KJT Proses Memperakukan Kelulusan Pelan Jalan dan Parit Kepada JKR
6 QP-SLG / KJT

Penyelenggaraan  Pejabat  MPSP

7 QP-PK / KJT Penyelenggaraan Kenderaan
 

Penilaian

Bil No Dokumen Tajuk
8 QP-PH / PEN Proses Kerja Penilaian – Harta Berkadar
 

Perancang Bandar

Bil No Dokumen Tajuk
9 QP-PKM / PBR Proses Permohonan Kebenaran
Merancang Untuk Pembangunan
10 QP-PPS / PBR Proses Permohonan Pelan
Pecahan Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
 
 

Perkhidmatan Perbandaran

Bil No Dokumen Tajuk
11 QP-PPL / PP Proses Permohonan Pelan Lanskap
12 QP-SL / PP Proses Penyelenggaraan Lanskap
13 QP-PPS / PP Proses Melaksana Dan Memantau Kutipan Sisa Pepejal
14 QP-KPA / PP

Proses Melaksana Dan Memantau  Kerja  Pembersihan  Parit  dan  Memotong  Rumput

 

Pelesenan

Bil No Dokumen Tajuk
15 QP-PL / PEL Proses Permohonan Lesen
Perniagaan Am dan Industri
16 QP-PLP / PEL Proses Permohonan Lesen Penjaja
 

Kesihatan

Bil No Dokumen Tajuk
17 QP-PD / KES Proses Pemeriksaan Daging
Di Rumah Sembelih Khinzir
18 QP-PV / KES Proses Permohonan Lesen
Penjaja Daging / Lesen Veterinar
 

Khidmat Pengurusan

Bil No Dokumen Tajuk
19 QP-LAT / KP Latihan
20 QP-PLWR / KP Pengurusan Laman Web Rasmi MPSP - Kemaskini Laman Web
21 QP-PER / KP Perolehan
22 QP-PP /KP Pembersihan Pejabat
 

Kemasyarakatan

Bil No Dokumen Tajuk
23 QP-A&KKP / KMS Pengurusan Aduan dan Kajian Kepuasan Pelanggan
 

Undang-Undang

Bil No Dokumen Tajuk
24 QP-SP / UND Proses Penyemakan Perjanjian
 

Urusetia Pusat Setempat (OSC)

Bil No Dokumen Tajuk
25 QP-PELAN / OSC Penerimaan dan Pemantauan Permohonan Pelan Pembangunan Di OSC
 
Wakil Pengurusan
Bil No Dokumen Tajuk
26   Manual Kualiti
27 QP-KD / MR Kawalan Dokumen
28 QP-RQ / MR Kawalan Rekod Kualiti
29 QP-NPROD / MR Kawalan Produk Yang Tidak Ketidakpatuhan
30 QP-AD / MR Analisis Data
31 QP-AKD / MR Audit Kualiti Dalaman
32 QP-TPB / MR Tindakan Pembetulan
33 QP-TCP / MR Tindakan Pencegahan
 

DAFTAR ARAHAN KERJA

Bangunan
Bil No Dokumen Tajuk
1 AK-SKP / BGN.1 Semakan  Bayaran  Pelan / Semakan  Pelan  Bangunan
2 AK-SKP / BGN.2 Penyediaan  Berif  Kelulusan
 
Penilaian
Bil No Dokumen Tajuk
3 AK-PH / PEN.1 Semakan – Bangunan  Baru
4 AK-PH / PEN.2 Semakan  -  Bangunan  Tambahan / Pindaan / Tukar  Kegunaan
5 AK-PH / PEN.3 Lawatan  Periksa  -  Bangunan
6 AK-PH / PEN.4 Semakan  -  Tanah
7 AK-PH / PEN.5 Lawatan  Periksa  -  Tanah
 
Kesihatan
Bil No Dokumen Tajuk
8 AK-PD / KES.1 Penyediaan  Ink  Tanda  Pemeriksaan  Daging
 
Kemasyarakatan
Bil No Dokumen Tajuk
9 AK-LKP/KMS-1 Penemuan Ketidakpatuhan