Jabatan Kemasyarakatan

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT

 • Biro Pengaduan Awam

 • Unit Pentadbiran & Perhubungan Awam

 • Unit Kebudayaan & Sosial

 • Unit Sukan

 

Fungsi utama Jabatan Kemasyarakatan adalah :

  • Menyelia dan menyelenggara kompleks sukan dan dewan dibawah pentadbiran MPSP termasuk kemudahan-kemudahan yang disediakan.

  • Merancang dan melaksana program sukan dan kebudayaan.

  • Meningkatkan mutu sukan dan kebudayaan sejajar dengan keperluan semasa di kalangan masyarakat Seberang Perain.

  • Mengembangkan minat sukan dan kebudayaan di kalangan kakitangan MPSPdan masyarakat.

  • Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, swasta dan lain-lain pertubuhan dalam penganjuran aktiviti sosial, sukan dan kebudayaan.

  • Meningkatkan imej MPSP melalui pencapaian dalam bidang sukan mahupun kebudayaan.

  • Mengendalikan Biro Pengaduan Awam.

  • Menguruskan permohonan cenderamata.

  • Menyelaras penggunaan bilik mesyuarat serta jamuan.

  • Menerbitkan Laporan Tahunan, Buletin dan risalah-risalah berkaitan dengan Majlis dan kalendar tahunan.

  • Mengendali majlis-majlis rasmi MPSP

  • Mengendalikan dan menyelaras keratan akhbar