Jabatan Pesuruhjaya Bangunan

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT

 

  • Unit Pentadbiran

  • Unit Kewangan dan Akaun

  • Unit Teknikal dan Penguatkuasaan


Fungsi JabatanPesuruhjaya Bangunan adalah seperti berikut:

 

  • Memastikan penubuhan JMB/MC bagi setiap kawasan pemajuan bertingkat di bawah Akta 663 [ Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007] dan Akta 318 [Akta Hakmilik Strata 1985].

  • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil penubuhan JMB.

  • Menangani aduan berkaitan bangunan bertingkat, penubuhan JMB/MC, pertikaian berkenaan akaun pengenggaraan bangunan dan lain-lain.

  • Menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan, mengikut peruntukan di bawah Akta 663 dan Akta 318.

  • Mengumpul dan menyelaras data-data berkaitan bangunan berstrata untuk kegunaan Jabatan, Pihak Berkuasa Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

  • Memberi khidmat nasihat berkaitan Akta 663 & Akta 318.