Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT

  • Bahagian Pembersihan

  • Bahagian Perparitan

Fungsi Jabatan Perkhidmatan Perbandaran adalah seperti berikut:

  • Menjalankan kerja-kerja pembersihan am.

  • Menguruskan sisa pepejal, tapak pelupusan dan stesen pemindahan sisa pepejal.

  • Mengeluarkan permit pelupusan sampah.

  • Menggalakkan aktiviti kitar semula.

  • Penyelenggaraan parit monsoon dan kolam tadahan.

  • Pembaikan parit sedia ada.