FOKUS MPSP

Tarikh kemaskini pada

FOKUS MPSP 2012

 

FOKUS PELAN TINDAKAN
BIL PROGRAM AKTIVITI KPI
Pembersihan Dan Kehijauan 1.

Program taman bersih

1. Penerangan / taklimat kpd taman yg terlibat
2. Skop:
     a. Kitar semula 
     b. Pengasingan di punca 
     c. Gotong royong
     d. Penanaman pokok
     e. Maklumbalas kebersihan
     f. Auditing / pemantauan 

3 Taman perumahan mengambil bahagian
2.

Meningkatkan kehijauan  alam sekitar

1. Penanaman pokok/rumput
2. Jualan murah pokok
500 pokok ditanam setahun
3. Kempen Kebersihan Premis Makanan Dan Tandas 1. Penggredan tandas di Restoran, Kompleks Makanan dan Pasar Awam 
2. Pertandingan Tandas Bersih
3. Ceramah / Pameran - Pasaraya / Pasar Awam
4. Mewujudkan sistem pemantauan premis makanan bersepadu (Mencantumkan sistem pemantauan premis makanan, sistem perkhidmatan klinik bersama sistem pelesenan)
5.Aktiviti Recycling bagi Restoran, Kompleks Makanan dan Pasar Awam termasuk Recycling minyak masak terpakai 
30% daripada premis makanan dan tandas mendapat penilaian gred A
4. Program Penghijauan Kawasan Pusat Komuniti Majlis 1.Membekalkan pokok teduhan kepada setiap kawasan pusat komuniti MPSP bagi menggalakkan pengindahan 77% pusat komuniti MPSP ditanam dengan pokok teduhan untuk tujuan pengindahan
5. Meningkatkan dan memudahcara  penubuhan JMB/MC. 1. Mengadakan taklimat berkaitan penubuhan JMB/MC kepada skim pemajuan yang belum menubuhkan JMB/MC 1 kali setiap bulan.
2. Memberi taklimat kepada sekurang-kurangnya 12 skim pemajuan berstrata dalam setahun @ 1 skim pemajuan setiap bulan.
3. Menyediakan buku panduan mesyuarat agung JMB
4. Menyediakan panduan pengurusan kewangan- mengurus kutipan caj penyenggaraan bangunan
5.Menyediakan buku panduan lengkap pengurusan dan penyenggaraan bangunan
Menyiapkan sebuah buku Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan JMB/MC
Mewujudkan Eko Komuniti 1. Program Penerangan dan Mengalakkan Aktiviti Eco Komuniti Melalui Jawatankuasa LA21 1.Mengadakan program hijau di kawasan industri 
2.Mengadakan program bumi hijau dan kompos bersama komuniti
3.Membuat bebola tanah untuk penjagaan alam sekitar
4.Mewujudkan pusat e-waste komuniti
Mengadakan 60 aktiviti eco komuniti setahun  
2. Kitar semula 1. Menggalakkan penglibatan agensi kerajaan menyertai program kitar semula
2. Meningkatkan aktiviti pengkomposan
30% berat bahan kitar semula berbanding sisa pepejal-Berdasarkan statistik semasa
3. 'Rain water harvesting' 1.  Rain water harvesting bagi penyiraman padang awam 1 padang setahun
4. Mendapatkan Persijilan Sistem Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 18001:2007) 1.Persediaan dan komitmen dari Pengurusan Atasan
2,Sesi Latihan / Bengkel
3.Pembentukan Dokumentasi OHSAS MPSP
4.Perlaksanaan Sistem
5.Persediaan Ke Arah Audit
Persijilan diperolehi dalam tempoh setahun
5. Mendapat Persijilan Sistem Pengurusan Tenaga (EnMS) ISO 50001:2011 1.Persediaan dan komitmen dari Pengurusan Atasan
2.Sesi Latihan / Bengkel
3.Pembentukan Dokumentasi EnMS MPSP
4.Pelaksanaan Sistem
5. Persediaan Ke Arah Audit
Persijilan diperolehi dalam tempoh setahun
6. Sahabat MPSP 1.Membuat sesi brainstorming dengan jabatan-jabatan berkaitan fungsi sistem
2.Membangunkan Sistem Sahabat MPSP
3.Menyediakan platform komunikasi dengan Sahabat MPSP
4.Mempromosikan pendaftaran Sahabat MPSP melalui pamplet, banner, laman web MPSP
5. Pemantauan Keberkesanan Sistem melalui bilangan pendaftaran dan maklumbalas
100 pendaftaran setahun
Perancangan dan Pembangunan 1. 1. Menyediakan dasar perancangan baru dan mengemaskini dasar perancangan sediada 1. Menyediakan sekurang-kurangnya 4 garis panduan baru setahun  
a. Garis Panduan Pemajuan Service Appartment
b. Garis Panduan Pemajuaan Small Office Home Office (SOHO)
c. Garis Panduan Pemajuan Gated Community dan Guarded Neighbourhood.
d. Garis Panduan Kawalan Ketumpatan dan Plot Ratio.
e. Garis Panduan Perumahan Pekerja Kilang
5 garis panduan baru siap disediakan
2. Mitigasi Banjir Serta Penglibatan Komuniti 1.Melaksanakan 3 Projek Sistem Peparitan mengatasi banjir yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tebatan Banjir Negeri Pulau Pinang - Taman Remia,SPT,Taman Nibong Tebal,SPS dan Taman Sempadan,SPS
2.Menyediakan 5 kertas kelulusan peruntukan menggunakan Wang Caruman Pemaritan bagi mengatasi masalah banjir kepada Jawatankuasa Tebatan Banjir Negeri 
3.Mewujudkan kesepakatan (engagement) komuniti Di kawasan Taman Desa Damai,Sungai Rambai dan Taman Makok,SPT mengenai persiapan menghadapi banjir
Melaksanakan 3 projek perparitan tebatan banjir
3. Melaksanakan Langkah Pencegahan Jenayah Bagi Mewujudkan Bandar Selamat  1.Pemasangan Lampu Jalan
2.Pengasingan Laluan Pejalan Kaki - Pemasangan Railing, bollard
3.Papan Informasi Jenayah
4.Pemasangan Peralatan Mencegah Jenayah - Palang Pengunci Motosikal dan Cermin Keselamatan
Pengurangan indeks jenayah sebanyak 5%
4. Memperkenalkan rekabentuk bangunan hijau (GBI) 1.Seminar atau kursus pemantapan berkaitan bangunan bercirikan bangunan hijau (Green Building) dan Green building Index (GBI) .
2.Perbincangan dasar perlaksanaan rekabentuk bangunan hijau diperingkat Jabatan/agensi dalaman dan luaran.
3.Perbincangan dasar perlaksanaan rekabentuk bangunan hijau diperingkat SPEAD dan JawatanKuasa bertindak.
4. Mengenalpasti ciri-ciri rekabentuk 'Green Building' yang bersesuaian untuk diterapkan pada bangunan 
5.Memperuntukkan insentif khas keatas permohonan pelan bangunan yang menitikberatkan ciri-ciri Bangunan Hijau.
Menyediakan dan menyiapkan Dokumentasi lengkap Dasar Ciri-Ciri Bangunan Hijau 
  1. Klinik Perundangan     
1.1. Nasihat perundangan diadakan 20 kali setahun melibatkan jabatan yang berkaitan i. Penyediaan tajuk-tajuk untuk taklimat perundangan dan pemahaman perjanjian
ii. Penyediaan slide show
iii. Menentukan kumpulan sasaran 
iv. Penjadualan Program untuk setahun
v. Pelaksanaan pemahaman undang-undang dan pemahaman perjanjian 
Semua jabatan teknikal yang berkaitan mendapat nasihat perundangan 2 kali setahun
1.2. Mengadakan perbicaraan olok-olok 4 kali setahun i. Penyediaan tajuk-tajuk untuk taklimat perundangan
ii. Penyediaan slide show
iii. Menentukan kumpulan sasaran 
iv. Penjadualan Program untuk setahun
v. Pelaksanaan pemahaman undang-undang
vi. Mock Trial
Semua kakitangan  jabatan teknikal terpilih mengambil bahagian dalam perbicaraan olok-olok . Pencapaian markah melebihi 60% bagi setiap peserta yang mengambil bahagian
1.3. Program pendedahan undang-undang kepada pelajar pra-sekolah dan  sekolah rendah sekali setahun i. Penyediaan tajuk-tajuk untuk taklimat program
ii. Penyediaan slide show, risalah dan lain-lain bahan
iii. Perancangan dan penjadualan program
iv. Pelaksanaan program
6 sekolah dalam setahun
  Jejak pesalah    
2. 2.1. Sasaran penyerahan saman 75% daripada jumlah saman yang dikeluarkan setahun i. Penentuan tugas hakiki dan tugas bantuan
ii. Meminimumkan kekuatan kerja dan mengoptimumkan hasil
iii. Penapisan permohonan bantuan
iv. Penyediaan bantuan yang perlu dilaksanakan oleh polis bantuan
75 % peratus daripada saman yang dikeluarkan dapat diserahkan kepada OKT
2.2. Sasaran pelaksanaan waran tangkap 40%  daripada jumlah waran tangkap dikeluarkan setahun i. Penentuan tugas hakiki dan tugas bantuan
ii. Meminimumkan kekuatan kerja dan mengoptimumkan hasil
iii. Penapisan permohonan bantuan
iv. Penyediaan bantuan yang perlu dilaksanakan oleh polis bantuan
40 % peratus daripada jumlah waran tangkap yang dikeluarkan dapat dilaksanakan ke atas OKT
3. Memantapkan pelaksanaan tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)  1. Menyediakan SOP untuk tindakan penguatkuasaan di bawah Akta 172
2. Mengadakan latihan dan kursus penguatkuasaan di bawah Akta 172 kepada kakitangan
3. Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pemajuan yang berlanggaran dengan Akta 172 setiap bulan. 
6 kes tindakan penguatkuasaan diambil ke atas kes pemajuan yang dikenalpasti melanggar Akta 172 
4. Mewujudkan Zon Larangan Penjaja dan Penguatkuasaan di kawasan Penang Science Park , Bandar Sunway , Bandar Perda , Bandar Butterworth dan FIZ Perai 1.Pengumpulan data , maklumat dan sempadan kawasan di Penang Science Park , Bandar Sunway , Bandar Perda , Bandar Butterworth dan FIZ Perai
2.Menentukan sempadan dan mendapatkan pandangan Stake holder (Ahli Majlis, Pekilang, Jabatan Dalaman, Penjaja) melalui kaedah perbincangan dan kajiselidik.
3.Pembentangan dalam JK Pelesenan & Penguatkuasaan dan pengesahan Majlis Penuh
4.Mengadakan hebahan dan perlaksanaan zon larangan penjaja
5. Menjalankan penguatkuasaan dan pemantauan kepada penjaja di zon larangan menjaja
Zon Larangan Menjaja Di 5 Kawasan Yang telah dikenalpasti
5. Mengurangkan Masalah Perletakan Kenderaan Berat Dalam Kawasan Perumahan. 1. Mesyuarat penyelarasan operasi bersepadu kenderaan berat.
2. Penentuan lokasi operasi bersepadu kenderaan berat.
3. Perbincangan strategi operasi bersepadu kenderaan berat.
4. Pelaksanaan operasi bersepadu kenderaan berat.
5. Maklumbalas tindakan susulan agensi luaran.
6. Post-Mortem operasi bersepadu kenderaan berat.
7. Sidang media operasi bersepadu kenderaan berat yang telah dilaksanakan.
Pengurangan indeks aduan perletakan kenderaan berat dalam kawasan perumahan sebanyak 50%
6. Mengurangkan binaan  tanpa kebenaran melalui pencegahan 1.Pendidikan kepada pengguna melalui papan kenyataan di setiap skim perumahan
2.Lab pembangunan kakitangan Jabatan Bangunan bagi aspek teknikal bangunan
3.Perbincangan dan Penyelarasan SOP antara jabatan
4Lawatan kerja Best Practice PBT yang berjaya menangani isu binaan tanpa kebenara
5. Pengesanan Binaan Tanpa Kebenaran yang sedang dalam pembinaan
6. Tindakan meruntuh Binaan Tanpa Kebernaran yang sedang dalam pembinaan
Pengurangan kes binaan tanpa kebenaran sebanyak 25% berbanding tahun 2011
Peningkatan hasil dan Penjimatan kos 1. Penjimatan kos  1.Penambahan prasarana Kiosk sebagai salah satu saluran bayaran untuk memberi kemudahan kepada pelanggan dan stakeholders.    
2. Mengadakan kaunter bayaran kompaun di pejabat cawangan jalan Betik
1 Kiosk di Bertam, Kepala Batas, 1 Kiosk di pejabat cawangan Jalan Betek, BM
2. Meningkatkan Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran 1-Melaksanakan tindakan menyenaraihitamkan pemilik-pemilik premis yang mempunyai tunggakan cukai taksiran menerusi kaedah CTOS
2-Melaksanakan tindakan kaveat ke atas pemilik premis yang mempunyai tunggakan melebihi 3 tahun
Mengutip kutipan tunggakan sebanyak RM15juta setahun
3. Menaiktaraf dan Menstruktur Semula Laman MPSPNET 1.Merekabentuk semula wajah baru MPSPnet
2.Memasukkan album gambar
3.Mengkaji semula dan memperbaiki semua hyperlink MPSPnet
4.Mewujudkan ruangan forum
5.Latihan Penggunaan Joomla (Latihan pembangunan laman web) kepada Jabatan
6.Pertandingan Laman web Jabatan terbaik
7.Penilaian Dan Pemberian Hadiah Laman Web terbaik
Wajah baru Laman MPSPNET dalam bulan Oktober 2012
4. Pertambahan Hasil Baru Melalui Perkongsian Data 1.Membangunkan aplikasi perkongsian data  Penilaian & Pelesenan bagi meningkatkan hasil melalui percukaian dan lesen Sistem siap dibangunkan
5. Mengurangkan premis perniagaan tidak berlesen di Seberang Perai 1. Mengenalpasti skop kerja untuk penyesuaian dan perkongsian pintar antara Jabatan Pelesenan dan Penilaian.
2. Menyediakan dokumen sebutharga /tender untuk integrasi sistem dan lantikan vendor.
3. Penyediaan perisian sistem oleh vendor dan "test run" sistem
4. Membuat pemeriksaan tapak dan mengemaskini maklumat lesen 
5. Mengambil tindakan penguatkuasaan kepada premis yang tidak memohon lesen.
30% daripada perniagaan yang dikesan  tidak berlesen memohon lesen
Penyertaan Komuniti dalam  Pengurusan Fiskal 1. Dialog Bajet 2013 1.Penyediaan format/template Dialog Bajet 2013 bersama komuniti - Februari 2012
2.Sesi Dialog Bajet bersama komuniti - Mac 2012
3.Input Bajet 2013 daripada jabatan MPSP - April 2012
4.Pembentangan kelulusan Bajet 2013 
Sesi Dialog Bajet Dua kali setahun
  2. Fasa 1 - "Gender Responsive Budgeting" 1.Mewujudkan struktur projek GRB di peringkat MPSP
2.Pelancaran Projek GRB
3. Membantu pasukan kerja GRB MPSP melaksanakan Projek GRB berasaskan komuniti di dalam aspek keselamatan dan kebersihan
4.Melaksanakan pembangunan kapasiti di dalam MPSP
Projek GRB Tiga kali setahun
Pembinaan Kapasiti Modal Insan 1. Meningkatkan kompetensi kakitangan 1.Mengadakan program-program pemantapan integriti untuk kakitangan yang menjalankan kerja-kerja penguatkuasaan
2.Kursus Pemantapan Disiplin Anggota penguatkuasa
3. Kursus Perundangan iaitu mengenai akta-akta yang digunakan di dalam tugas-tugas penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan
4.Team Building untuk kakitangan yang menjalankan kerja-kerja penguatkuasaan dilaksanakan secara berkala bagi mengukuhkan semangat dan meningkatkan prestasi kerja
5.Kursus peningkatan penguasaan Bahasa Inggeris kepada kakitangan 
Peningkatan Kompetensi kakitangan  30% (berdasarkan penilaian prestasi) dari tahun sebelumnya
2. Membudayakan pekerja berpengetahuan dan berkemahiran 1.Mengadakan Anugerah Pekerja Contoh kepada pekerja pembersihan bagi meningkatkan motivasi dan prestasi kerja
2.Meningkatkan kemahiran pengurusan aset hidup 
Semua pekerja yang berkaitan dengan pembersihan dan lanskap diberi latihan khusus dalam bidang masing-masing
3. Pemantauan prestasi 7 fokus MPSP 2012. 1.  Pengauditan prestasi ke atas 7 fokus MPSP tahun 2012. 7 fokus diaudit