Senarai Jawatankuasa

Tarikh kemaskini pada

JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar-dasar berkaitan pentadbiran dan kewangan.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan kewangan dan pentadbiran.
iii) Bajet Tahunan dan Bajet Tambahan.
iv) Penyata kira-kira tahunan dan pemerhatian Juruaudit Negara.
v) Kadar,cukai dan bayaran
vi) Mengkaji semula cukai-cukai.
vii) Pengecualian dan Pengurangan bangunan-bangunan daripada Cukai Taksiran.
viii) Cukai-cukai Taksiran ke atas bangunan dan tanah.
ix) Menghapuskira tunggakan Cukai Taksiran.
x) Lain-lain perkara yang ada hubungan dengan Jawatankuasa ini.

 

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Tan Chong Hee
3. Encik David Marshel A/L Pakianathan
4. Encik Satees A/L Muniandy
5. Encik Tan Cheong Heng
6. Encik H'ng Mooi Lye
7. Puan Heng Yeh Shiuan
8. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
9. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
10. Encik Goh Choon Aik
11. Encik Alias Bin Wan Chek
12. Encik Ong Jing Cheng
13. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim
14. Encik Mohamad Suzuki Bin Ahmad
15. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
16. Encik Wong Chee Keet

 

JAWATANKUASA PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan Pelesenan MPSP.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan Pengurusan Ruang Niaga MPSP ( Pasar Awam dan Kompleks Makanan).
iii) Menggubal dasar dan garis panduan penguatkuasaan.
iv) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan dasar pelesenan dan penguatkuasaan.
v) Mengesahkan keputusan Jawatankuasa Temuduga Ruang Niaga Majlis dan Jawatankuasa Siasatan Ruang Niaga MPSP.
vi) Membincang dan memperakukan isu-isu berkaitan Lesen, Permit Perniagaan dan Peniaga Kecil.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik H'ng Mooi Lye
3. Encik Mohamad Shaipol Bin Ismail
4. Encik Tan Chee Teong
5. Encik Tan Cheong Heng
6. Encik Kumar A/L Kanapathy
7. Encik Satees A/L Muniandy
8. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
9. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
10. Encik Zaini Bin Awang
11. Encik Goh Choon Aik
12. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
13. Encik Anuar Bin Yusoff
14. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
15. Encik Ahmad Tarmizi Bin Abdullah
16. Encik Zulkiply Bin Ishak

 

JAWATANKUASA LALULINTAS DAN INFRASTRUKTUR

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
iii) Cadangan Pengurusan Sistem Lalulintas.
iv) Menasihatkan peraturan dan peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Tahun 1987.
v) Kajian keperluan tempat meletak kereta awam, serta peraturan dan pengurusannya.
vi) Permohonan lampu-lampu jalan.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik Tan Chee Teong
3. Puan Siti Nur Shazreen Binti Mohd Jilani
4. Encik David Marshel A/L Pakianathan
5. Encik Kumar A/L Kanapathy
6. Encik Tan Chong Hee
7. Puan Heng Yeh Shiuan
8. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
9. Encik Zaini Bin Awang
10. Encik Anuar Bin Yusoff
11. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim
12. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
13. Encik Alias Bin Wan Chek
14. Encik Wong Chee Keet
15. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
16. Encik Mohamad Suzuki Bin Ahmad
17. Encik Zulkiply Bin Ishak

 

JAWATANKUASA PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PENGINDAHAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut::-
 
i) Draf Rancangan Struktur dan Draf Rancangan Tempatan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 untuk memandu perancangan dan pembangunan.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perancangan, kebersihan dan pengindahan.
iii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan perancangan dan pengindahan.
iv) Perancangan untuk program pengindahan termasuk tanah-tanah lapang, taman rekreasi dan taman kanak-kanak.
v) Penyelenggaraan Zon Perindustrian Bebas.
vi) Cadangan-cadangan projek khas MPSP.
vii) Kajian dan merancang projek-projek yang memberi manfaat di atas tanah MPSP.
viii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik H'ng Mooi Lye
3. Encik Mohamad Shaipol Bin Ismail
4. Encik Tan Cheong Heng
5. Puan Siti Nur Shazreen Binti Mohd Jilani
6. Encik David Marshel A/L Pakianathan
7. Encik Tan Chong Hee
8. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
9. Encik Zaini Bin Awang
10. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
11. Encik Goh Choon Aik
12. Dr. Amar Pritpal Bin Abdullah
13. Encik Ong Jing Cheng
14. Encik Ahmad Tarmizi Bin Abdullah
15. Professor Madya Dr. Tiun Ling Ta
16. Encik Wong Chee Keet
17. Encik Mohamad Suzuki Bin Ahmad

 

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

i) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan.
ii) Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara.
iii) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan­ permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Setempat.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua
2. Encik Tan Cheong Heng
3. Encik H'ng Mooi Lye
4. Encik Zulkifli Bin Ibrahim
5. Encik Goh Choon Aik
   

Pemerhati :

1. Encik Wong Chee Keet
2. Encik Zulkiply Bin Ishak