Wawasan

Tarikh kemaskini pada

  

VISI

Seberang Perai yang lebih bersih, indah dan selesa didiami,bekerja serta menjadi tarikan pelaburan dan pelancongan menjelang 2018.

MISI

Menyediakan pengurusan perbandaran yang lebih selamat, lebih bersih, lebih hijau dan lebih sihat yang responsif kepada komuniti Seberang Perai.

OBJEKTIF


arrw01_10a Keunggulan organisasi
arrw01_10a Kepimpinan dan urustadbir cemerlang
arrw01_10a Kualiti kehidupan
arrw01_10a Penyertaan dan kepuasan hati pelanggan
arrw01_10a Fokus pelaburan

DASAR SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI MPSP

SISTEM PENGURUSAN KUALITI – ISO 9001 : 2008 (QMS)

MPSP Komited Untuk Mempertingkatkan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Secara Berterusan Melalui Perkhidmatan Yang Cemerlang Kepada Pelanggan.

SISTEM PENGURUSAN ALAM ALAM SEKITAR - ISO 14001 : 2004 (EMS)

MPSP Komited Untuk Mengawal Pembangunan Dan Mencegah Pencemaran Mengikut Undang-Undang Dan Keperluan-Keperluan Lain Dan Menambahbaik Program Alam Sekitar Secara Berterusan.

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN – OHSAS 18001 : 2007 (OSHMS)

MPSP Komited Untuk :-

a) Menyediakan serta memastikan persekitaran kerja, kemudahan, peralatan dan sistem kerja yang selamat dan sihat kepada semua pekerja, kontraktor, pelanggan, pelawat dan pihak yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti MPSP.

b) Mematuhi setakat yang praktik semua peruntukan perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa, tata amalan industri, piawai dan keperluan lain yang releven serta menambahbaik secara berterusan keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di MPSP.

SISTEM PENGURUSAN TENAGA - ISO 50001:2011 (EnMS)

MPSP komited untuk melaksanakan kecekapan penggunaan tenaga melalui penambahbaikan yang berterusan dengan kaedah-kaedah seperti berikut :-

a)Meningkatkan prestasi tenaga secara berterusan dengan mewujudkan dan melaksanakan sistem pengurusan tenaga yang berkesan.

b)Menyokong perolehan produk dan perkhidmatan cekap tenaga serta reka bentuk untuk peningkatan prestasi tenaga.

c)Memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang yang digunapakai dan keperluan lain yang berkaitan dengan kegunaan, penggunaan dan kecekapan tenaga.

d)Memastikan maklumat dan sumber – sumber yang berkaitan adalah mencukupi bagi mencapai objektif dan sasaran.

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO 27001:2013

MPSP komited untuk menjamin dan mempertingkatkan keselamatan maklumat mengikut peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan kerahsiaan (Confidentiality - C), Ketepatan dan Kelengkapan Maklumat ( Integrity - I) Dan Ketersediaan Maklumat ( Availability - A) Bagi Menjaga Kepentingan Kakitangan Dan Stakeholders.

DASAR INOVASI

MPSP komited untuk menghasilkan inovasi melalui cetusan idea-idea kreatif bagi menambahbaik dan meningkatkan kecekapan serta keberkesanan pemberian perkhidmatan kepada pelanggan.