MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

 

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menilai keberkesanan MPSP dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti. Kerjasama anda meluangkan sedikit masa untuk  mengisi borang soal selidik ini amatlah dihargai.

 
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
 
1. Jantina  :

Lelaki

Perempuan

       
2. Pekerjaan  : Kakitangan Awam

Swasta

Surirumah

Lain-lain

       
3. Tempat tinggal  : Seb. Perai Utara

Seb. Perai Tengah

Seb. Perai Selatan

Lain-lain

       
4. Umur  : 20 - 39 tahun

50 tahun ke atas

40 - 50 tahun