MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S1715002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/02/2015

Tarikh Tutup

:

02/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PELANTIKAN PANEL AGEN PENGEMBARA UNTUK MAJLIS PERB ANDARAN SEBERANG PERAI (KOD BIDANG 223107)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-S YARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

No. Sebutharga

:

S1715001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/02/2015

Tarikh Tutup

:

02/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PELANTIKAN PANEL AGEN PENGEMBARA UNTUK MAJLIS PERB ANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-S YARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG BERKAITAN SAHAJA DAN MAS IH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT :

No. Sebutharga

:

S0415004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/02/2015

Tarikh Tutup

:

04/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T AMAN SUKUN INDAH SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIP/CIDB) DAN BER DAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH SAHAJA DAN MASIH D IBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK PADA 18/2/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN ORANG RAMAI TAM AN SUKUN INDAH, SPT. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415013

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/02/2015

Tarikh Tutup

:

04/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAGAR, BANGUNAN SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN DI DEWAN TAMAN ILMU, NIBONG TEBAL, SPS

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA. LAWATAN TAPAK PADA 18/2/2015 JAM 10.00 PAGI, DI DEWAN TAM AN ILMU SEBERANG PERAI SELATAN. WAJIB HADIR PENAM A DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0415005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

10/02/2015

Tarikh Tutup

:

10/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN LENGKOK TENGGIRI, SEBERANG JAYA, SEBERANG PERAI TE NGAH (TENDER SEMULA)

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C IDB)
- GRED G2-CE-CE21
LAWATAN TAPAK PADA 17 /02/2015 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415009

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/02/2015

Tarikh Tutup

:

11/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI TADIKA SUNGAI DUA U TAMA, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(LPIPM/CIDB) DAN BE RDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA SAHAJA. LAWATAN TA PAK WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 25/2/2015 JAM 10.00 PAGI DI TADIKA TAMAN SUNGAI D UA, SPU.

No. Sebutharga

:

S0115006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/02/2015

Tarikh Tutup

:

12/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN PEJABAT MAJLIS PERB ANDARAN SEBERANG PERAI CAWANGAN SEBERANG PERAI TEN GAH, JALAN BETIK, BUKIT MERTAJAM

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA D ALAM BIDANG 221001 (PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJAB AT).

No. Tender

:

T0115004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

23/02/2015

Tarikh Tutup

:

23/03/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN CETAK MENCETAK

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER.