MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0415061

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

11/05/2015

Tarikh Tutup

:

01/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI , TAMAN SERI MURNI, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK PADA 18/5/2015 DAM 10.00 PAGI DI DEWAN ORANG RAMAI, TAMAN SERI MURNI, SEBERANG PER AI UTARA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA .

No. Sebutharga

:

S0415059

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

11/05/2015

Tarikh Tutup

:

01/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAGAR, AWNING SERTA KERJA-KE RJA BERKAITAN DI DEWAN TAMAN SUNGAI BAKAP PERMAI S EBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN B ERDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN. LAWATAN TAPAK PADA 18/5/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN TAMAN SUNGA I BAKAP PERMAI SEBERANG PERAI SELATAN. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415026

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/05/2015

Tarikh Tutup

:

04/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEPOH BERTAM INDAH KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (L PIPM/CIDB) GRED G1, KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI UTARA

No. Sebutharga

:

S1615004

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 3 (KADUN BERTAM)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1615002

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 1 (KADUN BUKIT TENGAH)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1615003

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 2 (KADUN SEBERANG JAYA)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S1615006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI KAWASAN ZON 5 (SEBER ANG PERAI SELATAN)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Sebutharga

:

S0415060

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL PERALATAN HIDRAULIK UNTUK KEGUNAAN KENDER AAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG 110301 (ALATGANTI AKSESORI KENDERAAN) ATAU 110302 (ALATGANTI AKSESORI JENTERA BERAT)

No. Sebutharga

:

S1615005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/05/2015

Tarikh Tutup

:

10/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PANGKASAN POKOK-POKOK TEDUHAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DIKAWASAN ZON 4 (KADUN PENAGA)

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG 222104 (PERTANIAN /TANAMAN/LADANG/TAMAN/HUTAN DAN LADANG HUTAN)

No. Tender

:

T0415045

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

26/05/2015

Tarikh Tutup

:

15/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MEMASANG TAYAR UNTUK KEGUNAAN KENDERA AN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH D UA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN M ALAYSIA DI BAWAH BIDANG 110301 (ALATGANTI AKSESORI KENDERAAN) ATAU 110302 (ALATGANTI AKSESORI JENTER A BERAT)

No. Tender

:

T0415047

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

26/05/2015

Tarikh Tutup

:

15/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PELINCIR UNTUK KEGUN AAN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI UN TUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL - PE MBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG 060302 (BAHAN PELINCIR)

No. Tender

:

T0415049

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/05/2015

Tarikh Tutup

:

15/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA PERALAT AN SISTEM PEMANTAUAN PENGGUNAAN ELEKTRIK DI BANGUN AN IBU PEJABAT MPSP BANDAR PERDA

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGA N MALAYSIA YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENAR KAN MENYERTAI TENDER . LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADI RI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA. PADA 25/5/2015 J AM 9.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP.

No. Tender

:

T1615009

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

26/05/2015

Tarikh Tutup

:

15/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK TEDUHAN M AJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI DI SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA(2) TAHUN SE CARA JADUAL KADAR HARGA (JKH).

Keterangan :
TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YANG B ERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA(KKM) DIBAWAH KOD BIDANG 222104.

No. Tender

:

T0415070

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/05/2015

Tarikh Tutup

:

15/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PEN TAULIAHAN SATU (1) UNIT PAM TAMBAHAN BERKAPASITI 1000L/S BESERTA KELENGKAPAN DI RUMAH PAM TAMAN SRI JAYA DAN TAMAN SUNGAI RAMBAI,SPT

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER SEPERTI BERIKUT . LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS S IJIL SAHAJA.PADA 25/5/2015 JAM 10.00 PAGI DI RUMAH PAM TAMAN SRI JAYA.

No. Tender

:

T0415064

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/05/2015

Tarikh Tutup

:

17/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEMBINA DEPOH OPERASAI PEMBERSIHAN DI ATA S SEBAHAGIAN LOT 4825, MUKIM 3, PAYA KELADI, DAERA H SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Keterangan :
TENDER INI ADALH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONT RAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN I NDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(CIDB) YANG MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA. PA DA 27/5/2015 JAM 9.30 PAGI DI AUDITORIUM MPSP.

No. Tender

:

T0415065

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/05/2015

Tarikh Tutup

:

17/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEMBINA DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3235, MUKIM 12, PADANG CEMPEDAK, D AERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Keterangan :
TENDER INI ADALH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONT RAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN I NDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA(CIDB) YANG MASIH DIBENA RKAN MENYERTAI TENDER PADA MASA INI. LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA. PA DA 27/5/2015 JAM 9.30 PAGI DI AUDITORIUM MPSP.

No. Tender

:

T0415044

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

18/05/2015

Tarikh Tutup

:

17/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEREKABENTUK DAN MEMASANG 1 UNIT MESIN AN GKAT SAMPAH ┐MECHANICAL TRASH RAKE┐ TERMASUK MENYE DIAKAN TAPAK KONKRIT DAN PEMBELIAN 1 UNIT PAM DI R UMAH PAM TAMAN SENTUL JAYA

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMB INAAN MALAYSIA DI BAWAH GRED G2 DAN DALAM SUB BIDA NG CE24-STRUKTUR KEJURUTERAAN AWAM DAN ME M15-KELE NGKAPAN MEKANIKAL PELBAGAI. LAWATAN TAPAK WAJIB D IHADIRI OLEH PENAMA ATAS SIJIL SAHAJA. PADA 27/5/2 015 JAM 10.00 PAGI DI RUMAH PAM TAMAN SENTUL JAYA. 9.30 PAGI PENDAFTARAN.

No. Tender

:

T0415068

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

26/05/2015

Tarikh Tutup

:

23/06/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATGANTI UNTUK KEGUNAAN K ENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TE MPOH DUA (2) TAHUN.

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMB EKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MA LAYSIA DI BAWAH BIDANG 110301 (ALATGANTI/ AKSESORI ) ATAU 110302 (ALATGANTI / AKSESORI JENTERA BERAT) . TAKLIMAT PADA : 2/6/2015 JAM 10.00 PAGI DI PUS AT SERVIS KENDERAAN BERAT, 13400 MAK MANDIN, BUTTE RWORTH. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.