MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0414055

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

12/08/2014

Tarikh Tutup

:

02/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PEMADAM API DI BANGUNAN-BANGUNAN MAJLIS TERM ASUK PASAR AWAM DAN KOMPLEK PENJAJA BAGI TEMPOH TI GA (3) TAHUN.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTA I SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT:

No. Sebutharga

:

S0414076

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

21/08/2014

Tarikh Tutup

:

03/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
SEBUTHARGA SEMULA BAGI KERJA-KERJA MEMBUKA DAN MER OBOHKAN STRUKTUR PINTU GERBANG SEDIADA DI JALAN BU MBUNG LIMA, KEPALA BATAS, SPU

Keterangan :
SEBUTHARGA INI DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRA KTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN IND USTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARG A

No. Sebutharga

:

S0414073

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

15/08/2014

Tarikh Tutup

:

04/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T AMAN IMPIAN MURNI, SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBAGUN AN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) YANG B ERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEB UTHARGA.LAWATAN TAPAK PADA 21/8/2014 JAM 10.00 PAG I DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN IMPIAN MURNI, SPT. WA JIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414056

Harga Dokumen

:

RM150

Tarikh Iklan

:

25/08/2014

Tarikh Tutup

:

23/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI KAWASAN PERIND USTRIAN BUKIT MINYAK, SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG BAGI JALAN PERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK B,C, D,E,1,3,5(A),5(B),13,14,15, LORONG PPERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK 2,3,4,5,6,7,8,9,14 & 15

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA P EMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB ) DALAM GRED G3, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04, E06 DAN E11 DAN SURUHANJAYA TENAGA SERTA BERTARAF BUMIPUTERA

No. Tender

:

T0414021

Harga Dokumen

:

RM150

Tarikh Iklan

:

25/08/2014

Tarikh Tutup

:

23/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Kaunter

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI KAWASAN PERIND USTRIAN BUKIT MINYAK, SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG BAGI JALAN PERINDUSTRIAN B.MINYAK A,G,F,2, 4,6, LORONG PERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK 10,11,12,13 ,17(A) DAN SOLOK PERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KON TRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ( LPIPM/CIDB ), GRED G 3, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04,E06 & E11, SURUH ANJAYA TENAGA DAN BERTARAF BUMIPUTERA. LAWATAN TAP AK PADA 02/9/2014 JAM 10.30 PAGI BERTEMPAT DI HADA PAN KOMPLEKS MAKAN PERDA INDUSTRI BUKIT MINYAK, SP T, PULAU PINANG . WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0414064

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

27/08/2014

Tarikh Tutup

:

24/09/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PROJEK MEMBINA PINTU AIR DI PARIT MONSUN DI TAMAN BAGAN, BUTTERWORTH, SPU

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUST RI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB).TAKLIMAT/LAWATA N TAPAK PADA 3/9/2014 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP, TINGKAT BAWAH, IBU PEJABAT MPSP. WAJIB HADI R PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.