MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0114010

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

02/04/2014

Tarikh Tutup

:

22/04/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL 150 UNIT KOMPUTER

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER

No. Tender

:

T0414030

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

02/04/2014

Tarikh Tutup

:

29/04/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PEMASANGAN SEBUAH MESIN ANGKAT SAMPAH "MECHANICAL TRASH RAKE" TERMASUK MEYEDIAKAN TAPAK KONKRIT UNTUK MESIN ANGKAT DI RUMAH PAM TAMAN MANG GA JURU

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PE MBINAAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG G2 M2 M15-KELENG KAPAN MEKANIKAL PELBAGAI DAN CE24-STRUKTUR DAN KEJ URUTERAAN AWAM DAN . LAWATAN TAPAK PASA 8/04/2014 JAM 10.00 PAGI DI RUMAH PAM, TAMAN MANGGA, JURU, P ULAU PINANG. WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJI L SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0114018

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

07/04/2014

Tarikh Tutup

:

29/04/2014

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
SEBUTHARGA MEMBELI PROTON PERDANA V6 MILIK MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI YANG DILUPUSKAN

Keterangan :
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTE M E-PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG MELALUI LAMAN WEB EP.PENANG.GOV.MY DAN TELAH DISAHKAN SIJ IL PENDAFTARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI ADALAH LAY AK MENYERTAI SEBUTHARGA INI. BORANG SEBUTHARGA PEL UPUSAN ASET KERAJAAN (KEW.PA-25) DIJUAL SECARA ON- LINE MELALUI LAMAN WEB TERSEBUT.

SYARIKAT SYARIKAT JUGA DIMINTA MENGEMASKINI MAKLUMAT PENDA FTARAN, PENGALAMAN KERJA, KERJA SEMASA, LOJI DAN K AKITANGAN DALAM SISTEM PANGKALAN DATA TENDER / SEB UTHARGA DI LAMAN WEB WWW.MPSP.GOV.MY

SEBUTH ARGA AKAN DITUTUP PADA TARIKH SEPERTI DI ATAS. BOR ANG SEBUTHARGA YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERMETERI DAN DIT ULIS DI SEBELAH ATAS KIRI SAMPUL NO. SEBUTHARGA DA N JENIS KERJA YANG BERKAITAN SERTA DIMASUKKAN KE D ALAM PETI SEBUTHARGA DI KAUNTER BERPUSAT, MAJLIS P ERBANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA , BAN DAR PERDA 14000 BUKIT MERTAJAM SEBELUM JAM 12.00 T ENGAHARI.

LAWATAN TAPAK PADA 15/04/2014 J AM 10.00 PAGI BERKUMPUL DI BENGKEL SERVIS KENDERAA N BERAT (PUSKEB) MAK MANDIN.