MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0115012

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

18/11/2015

Tarikh Tutup

:

01/12/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PELANTIKAN PEMBEKAL INK DAN TONER UNTUK MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BER KAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA

No. Sebutharga

:

S0115013

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

20/11/2015

Tarikh Tutup

:

03/12/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT MAHKAMAH MUNISIPAL, JABATAN LANDSKAP DAN PEJABAT CAWANGAN BUTTERWORTH MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG YANG BERKAITAN SAHAJ A DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA.

No. Tender

:

T1615014

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/11/2015

Tarikh Tutup

:

18/12/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENYELENGGARA ALAT-ALAT PERMAINAN DAN PERABOT TAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI SEBER ANG PERAI TENGAH (SPT)

Keterangan :
KONTRAKTOR YANG BERKELAYAKAN DAN BERPENGALAMAN YAN G BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA D I BAWAH KOD BIDANG 221402 (HIASAN JALAN/KAWASAN TI DAK TERMASUK PERLANSKAPAN & SENITAMAN) TAKLIMAT PA DA 27/11/2015 JAM 9.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP PER DA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T1615015

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

19/11/2015

Tarikh Tutup

:

18/12/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MENYELENGGARA ALAT-ALAT PERMAINAN DAN PERABOT TAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI SEBER ANG PERAI SELATAN (SPS).

Keterangan :
KONTRAKTOR YANG BERKELAYAKAN DAN BERPENGALAMAN YAN G BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA D I BAWAH KOD BIDANG 221402 (HIASAN JALAN/KAWASAN TI DAK TERMASUK PERLANSKAPAN & SENITAMAN). TAKLIMAT P ADA 27/11/2015 JAM 9.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP PE RDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.