MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Sebutharga

:

S0415005

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2015

Tarikh Tutup

:

05/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI BANGUNAN IBU PEJABA T MPSP BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH (FASA 1 ).

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PT. LAWATAN TAPAK PADA 21/4/2015 JAM 10.00 PAG I DI SURAU LELAKI DI BANGUNAN IBU PEJABAT MPSP, BA NDAR PERDA. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHA JA. LUKISAN BOLEH DI DAPATI SECARA PERCUMA DI KAUN TER BERPUSAT.

No. Sebutharga

:

S0415048

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

14/04/2015

Tarikh Tutup

:

05/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T AMAN SEPADU, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK PADA 21/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN SEPADU, SPU. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0415007

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

07/04/2015

Tarikh Tutup

:

05/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA TANGKI AIR DI PASAR AWAM TAMAN BERJAYA, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNA N INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G2 , KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DAN MASIH DIBENAR KAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK WAJIB HADI R BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA PADA 14/4/2015 3.00 PETANG DI PASAR AWAM TAMAN BERJAYA

No. Sebutharga

:

S0415043

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/04/2015

Tarikh Tutup

:

07/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENGGANTIKAN KESELURUHAN HDPE LINER, G ASKET, SKRU SERAT LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN D I PANGSA PPR AMPANG JAJAR SEBERANG PERAI TENGAH

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN B ERDAFTAR DI SEBERAG PERAI TENGAH. LAWATAN TAPAK PA DA 23/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI PANGSA PPR AMPANG J AJAR SEBERANG PERAI TENGAH. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415051

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

28/04/2015

Tarikh Tutup

:

19/05/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
MEMBEKAL DAN MEMASANG 19 UNIT BAHARU PENGHAWA DING IN DI DEPO PEMBERSIHAN DAN PEJABAT-PEJABAT MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWA NGAN MALAYSIA SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTA I SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR PADA 5/5/2015 JAM 10.30 PAGI DI BILIK MELUR, IBU PEJABAT, MPSP.

No. Sebutharga

:

S0415030

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/04/2015

Tarikh Tutup

:

29/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Tidak Wajib

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH 30 UNIT ELECTRIC POWERED HEAVY DUTY HIGH PRESSURE CLEANER BAGI TAHUN 2015 UNTUK KEGUNAAN MAJLIS PER BANDARAN SEBERANG PERAI.

Keterangan :
SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH 30 UNIT ELECTRIC POWERED HEAVY DUTY HI GH PRESSURE CLEANER BAGI TAHUN 2015 UNTUK KEGUNAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI. KOD BIDANG 130 101 - MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL

No. Sebutharga

:

S1615011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

17/04/2015

Tarikh Tutup

:

30/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEREKABENTUK, M EMYUSUN, MENYELENGGARA TAPAK PAMERAN MPSP SEMPENA FLORIA 2015.

Keterangan :
SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YAN G BERDAFTAR DENGAN CIDB DI BAWAH KOD BIDANG GRED G 1, KATEGORI B B02 DAN KATEGORI CE CE14