MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0115001

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

16/01/2015

Tarikh Tutup

:

05/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN BAGI PENYEDIAAN KAWALAN KESELAMATAN D I PREMIS- PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Keterangan :
SYARIKAT-SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN SISTE M PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (SYSP) ME LALUI LAMAN WEB EP.PENANG.GOV.MY DAN TELAH DISAHKA N SIJIL PENDAFTARAN MELALUI MANA-MANA AGENSI ADALA H LAYAK MENYERTAI TENDER INI. DOKUMEN TENDER ADALA H DIJUAL SECARA ON-LINE MELALUI LAMAN WEB TERSEBUT .

SYARIKAT SYARIKAT JUGA DIMINTA MENGEMAS KINI MAKLUMAT PENDAFTARAN, PENGALAMAN KERJA, KERJA SEMASA, LOJI DAN KAKITANGAN DALAM SISTEM PANGKALA N DATA TENDER / SEBUTHARGA DI LAMAN WEB WWW.MPSP.G OV.MY

TENDER AKAN DITUTUP PADA TARIKH SEPER TI DI ATAS. DOKUMEN TENDER YANG TELAH LENGKAP DIIS I HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERME TERI DAN DITULIS DI SEBELAH ATAS KIRI SAMPUL NO. T ENDER DAN JENIS KERJA YANG BERKAITAN SERTA DIMASUK KAN KE DALAM PETI TAWARAN DI KAUNTER BERPUSAT, MAJ LIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA , BANDAR PERDA 14000 BUKIT MERTAJAM SEBELUM JAM 12 .00 TENGAHARI.

PIHAK MPSP TIDAK TERIKAT UN TUK MENERIMA TAWARAN TENDER YANG TERENDAH ATAU SEB ARANG TENDER.

No. Sebutharga

:

S0515001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

16/01/2015

Tarikh Tutup

:

05/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
SEBUTHARGA BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN GA LERI, KIOSK DAN PERABOT DI LOBI BANGUNAN IBUPEJABA T MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI.

Keterangan :
020101 (PERABOT, PERABOT MAKMAL DAN KELENGKAPAN BE RASASKAN KAYU/ROTAN/FABRIK/LOGAM/PLASTIK (WORKSTAT IONS) ATAU 020199 (PERABOT,KELENGKAPAN & AKSESORI )

No. Sebutharga

:

S0415006

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

20/01/2015

Tarikh Tutup

:

09/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN LANTAI RATA (WATERP ROOFING) DI KEDIAMAN MAJISTRET TINGKAT 4 DAN LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI BANGUNAN MAHKAMA H MAJISTRET (MUNISIPAL) KAMPUNG JAWA, BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA.

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK PADA 26/1/2015 JAM 10.00 PADI DI BANGUNAN MAHKAMAH MAJISTRET (MUNISIPAL), BUTTERWO RTH. SPU.

No. Tender

:

T0415008

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

22/01/2015

Tarikh Tutup

:

17/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PEMASANGAN DA N PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN,LAMPU TAMAN ,LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DEN GANNYA SELAMA 2 TAHUN DI KAWASAN SPS

Keterangan :
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN PEMBINAAN M ALAYSIA(LPIPM/CIDB)GRED G4 @ G5,KATEGORI ME,PENGKH USUSAN E04,E06 & E011 SERTA BERDAFTAR DENGAN SURUH ANJAYA TENAGA(ST). LAWATAN TAPAK PADA 27/1/2015 JA M 9.00 PAGI DI BILIK MELUR. WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0415005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/01/2015

Tarikh Tutup

:

17/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN LENGKOK TENGGIRI, SEBERANG JAYA, SEBERANG PERAI TE NGAH

Keterangan :
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C IDB)
- GRED G2-CE-CE21
LAWATAN TAPAK PADA 27 /1/2015 JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM MPSP. WAJIB H ADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Tender

:

T0115002

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

22/01/2015

Tarikh Tutup

:

18/02/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENJAHIT PAKAIAN SERAGAM TERMASUK AKSESORI UNTUK KAKITANGAN MAJLIS PERBAND ARAN SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2015

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-PEMBE KAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG YANG BERKAIT AN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER. T AKLIMAT PADA 28/1/2015 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MES YUARAT MELUR WAJIB HADIR.