MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//wwww.mpsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


No. Tender

:

T0715001

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

24/03/2015

Tarikh Tutup

:

13/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:


Butir Tawaran :
PENYELENGGARAAN SISTEM APLIKASI DN PERISIAN KOMPUT ER SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN BERSEPADU

Keterangan :
TENDER ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT PERNIAGAA N YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAY SIA DI BAWAH KOD BIDANG 210104 - SOFTWARE PRODUCTS AND SERVICES DAN 210105 - OTHER COMPUTER RELATED SERVICES UNTUK MENYELENGGARA SISTEM APLIKASI DAN P ERISIAN KOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN BE RSEPADU DI MPSP

No. Tender

:

T0415010

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

20/03/2015

Tarikh Tutup

:

16/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YA NG BERKAITAN DI KOMPLEKS PENJAJA MAK MANDIN, SPU

Keterangan :
TAWARAN INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KO NTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNA N INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) GRED G2 , KATEGORI B PENGKHUSUSAN B02 DAN B04 DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA. LAWATAN TAPAK WAJ IB BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 26/3/20 15 JAM 3.00 PETANG DI KOMPLEKS PENJAJA MAK MANDIN, SPU.

No. Sebutharga

:

S0415031

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/03/2015

Tarikh Tutup

:

16/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DEWAN ORANG RAMAI T AMAN DESA MURNI, SEBERANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DALAM GRED G1 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 DI DAERAH S PU. LAWATAN TAPAK PADA 2/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN ORANG RAMAI ,TAMAN DESA MURNI, SPU. WAJIB HA DIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA.

No. Sebutharga

:

S0415039

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/03/2015

Tarikh Tutup

:

16/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA MENGGANTIKAN BUMBUNG DAN PAGAR SERTA K ERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI SETOR MAK MANDIN SEBE RANG PERAI UTARA

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN B ERDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA. LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. P ADA 2/4/2015 JAM 10.00 PAGI DI STOR MAK MANDIN, SP U.

No. Sebutharga

:

S0415040

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/03/2015

Tarikh Tutup

:

17/04/2015

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DEWAN TAMAN BUKIT PANC HOR SEBERANG PERAI SELATAN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR -KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGU NAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DAN B ERDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN SAHAJA DAN MASI H DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA INI. LAWATAN TAP AK WAJIB HADIR BAGI PENAMA DI DALAM SIJIL SAHAJA. PADA 03/04/2015 JAM 10.00 PAGI DI DEWAN TAMAN BUKI T PANCHOR, SPS.