Activities in Feb 2013

Last updated on

Program - program dan aktiviti - aktiviti yang telah dianjurkan oleh MPSP adalah seperti berikut:

 

Kempen Sisa Sifar Kumpulan Wanita
Sekumpulan wanita akan mengadakan kutipan sampah di tempat awam dan asingkan sisa mengikut kategori bagi menjadi sumber kitar semula.
03 February 2013
09:00 am
               Dewan Taman Mutiara, Bukit Mertajam

 

Taklimat kepada Penyelaras KADUN SPU
Memberi penerangan mengenai peranan pusat sumber alam sekitar bagi penjagaan alam sekitar terutama program kitar semula
08 February 2013
09:30 am
               Pusat Sumber Alam Sekitar, Taman Bagan Lalang, Butterworth

 

Senamrobik Bersama MPSP
17 February 2013
07:30 am
Taman Tunku Seberang Jaya, Seberang Perai Tengah

 

Kempen Keselamatan Jalan Raya
Ceramah, permainan dan kuiz berkaitan keselamatan jalan raya yang ditaja oleh Continental Automotive Components(Malaysia) Sdn Hd, Perai
20 February 2013
09:00 am - 12:00 pm
               SJK (C) Kg Sungai Lembu

Girl Guildes Go Green
Pandu Puteri memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai 4R
23 February 2013
09:30 am -11:00 am
Pasar Apolo, Jalan Raja Uda, Butterworth

 

Pelancaran Anugerah Sekolah Hijau 2013
Penerangan mengenai anugerah sekolah hijau.
23 February 2013
11:00 am - 01:00 pm
Jusco, Bandar Perda, Bukit Mertajam

 

Membuat Bebola Tanah
Bebola tanah untuk merawat kualiti air sungai
28 February 2013
08:00 am -12:00 pm
DELL, Bukit Tengah