MBSP Budget Survey 2023 (Closing Date 03rd July 2022)

Last updated on

Soal Selidik Bajet 2023

MBSP dalam proses merangka Bajet 2023. Pandangan dan cadangan dari anda adalah amat penting bagi memastikan bajet yang dirangka adalah komprehensif dan dapat memenuhi keperluan penduduk Seberang Perai. Sila klik pada pautan Soal Selidik Bajet 2023 dan pautan ini juga boleh didapati di semua platform media sosial MBSP.