Community Affairs Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran & Perhubungan Awam
   
bullet-right.png
Unit Kebudayaan & Sosial
   
bullet-right.png
Unit Sukan
   
bullet-right.png
Unit Eko - Komuniti (LA 21)
   
   
Fungsi Jabatan Kemasyarakatan adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Menyelia dan menyelenggara kompleks sukan dan dewan dibawah pentadbiran MPSP termasuk kemudahan - kemudahan yang disediakan.
   
tag-blue.png
Merancang dan melaksana program sukan dan kebudayaan.
   
tag-green.png
Meningkatkan mutu sukan dan kebudayaan sejajar dengan keperluan semasa di kalangan masyarakat Seberang Perai.
   
tag-red.png
Mengembangkan minat sukan dan kebudayaan di kalangan kakitangan MPSPdan masyarakat.
   
tag-yellow.png
Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, swasta dan lain-lain pertubuhan dalam penganjuran aktiviti sosial, sukan dan kebudayaan.
   
tag-black.png
Meningkatkan imej MPSP melalui pencapaian dalam bidang sukan mahupun kebudayaan.
   
tag-blue.png
Menguruskan permohonan cenderamata.
   
tag-green.png
Menyelaras penggunaan bilik mesyuarat serta jamuan.
   
tag-red.png
Menerbitkan Laporan Tahunan, Buletin dan risalah - risalah berkaitan dengan Majlis dan kalendar tahunan.
   
tag-yellow.png
Mengendali majlis - majlis rasmi MPSP.
   
tag-black.png
Mengendalikan dan menyelaras keratan akhbar.
   
tag-blue.png
Fungsi - fungsi Jawatankuasa LA 21:
   
 
  • Menghubungkan PBT dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam LA 21.
  • Membentuk, memandu dan mengendalikan kumpulan kerja LA 21.
  • Mengadakan mesyuarat secara berkala.
  • Mamantau kemajuan pelaksanaan program LA 21.
  • Melaksanakan dan memantau pelan tindakan.