Internal Audit Unit

Last updated on

Unit Audit Dalaman

Fungsi unit ini adalah :-
  • Membantu meningkatkan tambah nilai dan tadbir urus organisasi.

  • Memantau pematuhan aktiviti organisasi melalui semakan audit.

  • Membantu pengurusan meminimakan risiko yang ada dan mengenalpasti risikodalam organisasi.

  • Memberi konsultansi dan pengesahan berdasarkan penemuan audit supaya pengurusan dapat memperbaiki kelemahan, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan serta menjimatkan kos sumber.