Legal Services Department

Last updated on

Jabatan ini bertanggungjawab memberi nasihat perundangan, membuat dan menggubal undang - undang kecil untuk Majlis. Seterusnya menguatkuasa undang - undang di dalam kawasan pentadbiran Majlis termasuklah mengeluar kompaun dan mengambil tindakan mahkamah.

BAHAGIAN / UNIT

 • Pentadbiran

 • Pendakwaan

 • Gubalan dan Nasihat

 • Polis Bantuan

 • Pengawal Lalulintas

 • Mahkamah Munisipal

Fungsi Jabatan Undang - undang adalah seperti berikut :

 
 • Memberi nasihat perundangan

 • Menguatkuasakan undang - undang

 • Menggubal, meminda dan memansuhkan Undang - Undang Kecil yang lapuk

 • Menjalankan pendakwaan kes - kes Majlis di Mahkamah

 • Menyediakan dan menyemak kertas aduan, pertuduhan dan saman

 • Membekal maklumat dan menapis semua affidavit kes sivil

 • Melantik panel peguam dan menentukan bayaran fee panel peguam

 • Menyedia dan menyemak perjanjian

 • Mengkompaun kesalahan

 • Menyemak kontrak, perintah - perintah dan notis termesti

 • Melaksanakan waran tangkap dan menyerahkan saman

 • Urusan keselamatan dan bantuan prosiding Mahkamah Munisipal