Treasury Department

Last updated on

Jabatan ini bertanggungjawab dalam kutipan hasil Majlis dan mengawal perbelanjaan Majlis iaitu dengan memastikan sumber-sumber pendapatan majlis dibelanjakan ke arah untuk meningkatkan keselesaan hidup pembayar cukai. Selain daripada itu, jabatan ini juga bertindak sebagai penasihat dalam hal-hal berkaitan kewangan di samping berusaha dalam menambahkan lagi sumber hasil majlis supaya Majlis tidak hanya bergantung kepada cukai sebagai sumber hasil yang utama.


BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Perakaunan
  - Unit Bayaran
  - Unit Bajet
  - Unit Rekod
  - Unit Akaun
  - Unit Gaji

 • Bahagian Hasil
  - Unit Operasi
  - Unit Bil & Notis

 • Bahagian Pentadbiran

Fungsi Jabatan Perbendaharaan adalah seperti berikut:


 • Menyediakan Belanjawan Tahunan MPSP

 • Memproses tuntutan bayaran

 • Menyediakan pembayaran emolumen kakitangan MPSP

 • Memproses bil cukai taksiran

 • Memproses dan merekod kutipan hasil MPSP

 • Operasi mengutip tunggakan cukai dan waran

 • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan MPSP