Application Forms - One Stop Center

Last updated on

Permohonan Kebenaran Merancang
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PKM 1A : Borang Permohonan Kebenaran Merancang
Borang PKM 1B : Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Tunai Syarat)
Senarai semak Reka Bentuk Bandar Selamat" Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)
Borang A : Permohonan Untuk kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang B : Borang Permohonan Bagi Perlanjutan / Perlanjutan Tambahan Kebenaran Merancang
Borang Kejuruteraan : Senarai Semakan Untuk Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JPS Annex A (LUC/LSD-CHKLST) : Submission Of Plans For Planning Permission
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
Borang TUDM (OLS) : Permohonan Kelulusan Perancangan Pembinaan Struktur / Bangunan / Menara Telekomunikasi di Kawasan Lapangan Terbang TUDM
Borang SKMM : Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (Talian Tetap)
Borang BOMBA : Senarai Semak Permohonan untuk Kelulusan Arkitektural (Tukar Guna)
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pecah Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milikan Semula / Cantuman
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PS 1A : Permohonan Pelan Pecahan Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1)) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet dan Tukar Guna
Borang PTG/W : Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet dan Tukar Guna
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Menara Telekomunikasi (TELCO)
Borang TELCO : Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (TELCO)
 

Permohonan Pelan Landskap
Borang Jabatan Landskap
Borang PL 1A : Permohonan Pelan Landskap (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
 
Permohonan Pelan Bangunan
Borang Jabatan Bangunan
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
Borang SKP 1a : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Senarai semak Reka Bentuk Bandar Selamat "Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)"
Borang Kejuruteraan : Senarai Semakan Untuk Permohonan Pelan Bangunan
Lampiran B : Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan
 
 
Borang SKMM
Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Talian Tetap)
Senarai Semak Dokumen Pelan Bangunan (Struktur Sistem Pemancar Atas Bangunan)
Borang Bomba : Senarai Semakan Permohonan Untuk Kelulusan Pelan Arkitektural
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
(Nota : bagi cadangan industri/bengkel/gudang baru yang tidak memerlukan PKM)
 
Permohonan Pelan Kerja Tanah Untuk Pembangunan
Borang Jabatan Kejuruteraan
Borang KTUP 1A : Semakan Permohonan Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 1 : Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah
Borang KTUP 2 : Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 3 : Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah
Borang JPS Annex C (ESCP-CHKLST) : Submission Of Plans For Erosian and Sediment Control
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah
 
 
Permohonan Pelan Jalan dan Parit
Borang Kejuruteraan
Borang JP : Permohonan Pengemukaan Pelan Jalan dan Parit
Borang JP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JKR : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan dan Parit
Borang JPS Annex B (DA/SWMA-CHKLST): Submission Of Plans For Drainage and Stormwater Management
 
Permohonan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang Kejuruteraan
Borang LJUP : Permohonan Pengemukaan Pelan Lampu Jalan untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
 
Perakuan Siap dan Pematuhan CCC
Borang Perakuan Siap dan Pematuan (CCC)
CCC1a : Senarai Semakan CCC - Borang B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
Borang OSC/CCC-1 : Borang Semakan Sijil Siap Pematuhan (CCC)
Borang OSC/CCC-2 : Borang Dikembalikan Tidak Lengkap (Kegunaan OSC Sahaja)
Borang OSC/CCC-3 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I
Borang OSC/CCC-4 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir II