Application Forms - Town Planning Department

Last updated on

Permohonan Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
Senarai Semak Untuk Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
Borang B : Borang Untuk Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
 
 
Permohonan Pembahagian Fasa Pembangunan
Senarai Semak Pembahagian Fasa
 
 
Permohonan Mewujudkan Kejiranan Berpengawal (Guarded Neighbourhood)
Senarai Semak Untuk (Guarded Neighbourhood)
 
 
Zon Perancangan Seberang Perai
Borang Pengesahan Pengezonan MBSP
Semakan Zon Perancangan MBSP
 
 
Bantahan Mengikut Sek. 21(6) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
Contoh Surat Bantahan
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang
Permohonan Pengesahan Salinan Pelan Susunatur