Council Committee

Last updated on

JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar-dasar berkaitan pentadbiran dan kewangan.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan kewangan dan pentadbiran.
iii) Bajet Tahunan dan Bajet Tambahan.
iv) Penyata kira-kira tahunan dan pemerhatian Juruaudit Negara.
v) Kadar,cukai dan bayaran
vi) Mengkaji semula cukai-cukai.
vii) Pengecualian dan Pengurangan bangunan-bangunan daripada Cukai Taksiran.
viii) Cukai-cukai Taksiran ke atas bangunan dan tanah.
ix) Menghapuskira tunggakan Cukai Taksiran.
x) Lain-lain perkara yang ada hubungan dengan Jawatankuasa ini.

 

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik David Marshel A/L Pakianathan
3. Puan Shuhada Binti ABdul Rahim
4. Encik Mohd Saifullah Bin Abd Nasir
5. Encik Wong Chee Keet
6. Encik Tan Chee Teong
7. Encik Tan Cheong Heng
8. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
9. Encik Zaini Bin Awang
10. Encik Anuar Bin Yusoff
11. Puan Heng Yeh Shiuan
12. Encik Ong Jing Cheng
13. Dr. Seow Kweng Tian
14. Encik Jason Raj A/L Kirupanantha
15. Encik Kumaran A/L Krishnan
16. Encik Ooi Yong Wooi
17. Puan Marshidaliza Binti Marzuki

 

JAWATANKUASA PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan Pelesenan MBSP.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan Pengurusan Ruang Niaga MBSP ( Pasar Awam dan Kompleks Makanan).
iii) Menggubal dasar dan garis panduan penguatkuasaan.
iv) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan dasar pelesenan dan penguatkuasaan.
v) Mengesahkan keputusan Jawatankuasa Temuduga Ruang Niaga Majlis dan Jawatankuasa Siasatan Ruang Niaga MBSP.
vi) Membincang dan memperakukan isu-isu berkaitan Lesen, Permit Perniagaan dan Peniaga Kecil.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik David Marshel A/L Pakianathan
3. Puan Shuhada Binti Abdul Rahim
4. Encik Zulkiply Bin Ishak
5. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
6. Puan Heng Yeh Shiuan
7. Encik Zaini Bin Awang
8. Dr. Seow Kweng Tian
9. Encik Johnson A/L Anthonysamy
10. Encik Kumaran A/L Krishnan
11. Encik Jason Raj A/L Kirupanantha
12. Encik Ooi Yong Wooi
13. Encik Khong Chee Seong
14. Encik Mohamad Akmal Bin Azhar
15. Puan Tengku Rasidah Binti Tengku Kamarudin
16. Encik A'ziss Bin Zainal Abiddin
17. Encik Cheen Goon Hooi (Bernard)

 

JAWATANKUASA LALULINTAS DAN INFRASTRUKTUR

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut:-
 
i) Menggubal dasar dan garis panduan berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
ii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan lalulintas dan infrastruktur.
iii) Cadangan Pengurusan Sistem Lalulintas.
iv) Menasihatkan peraturan dan peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Tahun 1987.
v) Kajian keperluan tempat meletak kereta awam, serta peraturan dan pengurusannya.
vi) Permohonan lampu-lampu jalan.
vii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik David Marshel A/L Pakianathan
3. Encik Zulkiply Bin Ishak
4. Encik Wong Chee Keet
5. Encik Tan Chee Teong
6. Encik Tan Cheong Heng
7. Encik Zaini Bin Awang
8. Encik Anuar Bin Yusoff
9. Encik Johnson A/L Anthonysamy
10. Encik Khong Chee Seong
11. Encik Jason Raj A/L Kirupanantha
12. Encik Ooi Yong Wooi
13. Encik Cheen Goon Hooi (Bernard)
14. Encik Mohamad Akmal Bin Azhar
15. Encik Ong Jing Cheng
16. Puan Tengku Rasidah Binti Tengku Kamarudin
17. Encik Mohd Saifullah Bin Abd Nasir
18. Puan Marshidaliza Binti Marzuki
19. Encik Kang Yau Chuang (Cameron)

 

JAWATANKUASA PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PENGINDAHAN

Menimbang dan membuat perakuan kepada Majlis Penuh atas semua perkara di bawah bidang tugas seperti berikut::-
 
i) Draf Rancangan Struktur dan Draf Rancangan Tempatan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 untuk memandu perancangan dan pembangunan.
ii) Menggubal dasar dan garis panduan yang berkaitan dengan perancangan, kebersihan dan pengindahan.
iii) Menggubal Kaedah dan Peraturan Undang-undang berkaitan perancangan dan pengindahan.
iv) Perancangan untuk program pengindahan termasuk tanah-tanah lapang, taman rekreasi dan taman kanak-kanak.
v) Penyelenggaraan Zon Perindustrian Bebas.
vi) Cadangan-cadangan projek khas MBSP.
vii) Kajian dan merancang projek-projek yang memberi manfaat di atas tanah MBSP.
viii) Lain-lain perkara yang ada hubungkait dengan Jawatankuasa ini.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua (Pengerusi)
2. Encik David Marshel A/L Pakianathan
3. Puan Shuhada Binti Abdul Rahim
4. Encik Wong Chee Keet
5. Encik Tan Cheong Heng
6. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
7. Encik Zaini Bin Awang
8. Encik Anuar Bin Yusoff
9. Encik Ong Jing Cheng
10. Encik Kumaran A/L Krishnan
11. Encik Tan Chee Teong
12. Encik Khong Chee Seong
13. Puan Heng Yeh Shiuan
14. Encik Cheen Goon Hooi (Bernard)
15. Dr. Seow Kweng Tian
16. Encik Mohd Saifullah Bin Abd Nasir
17. Encik A'ziss Bin Zainal Abiddin

 

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

i) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan.
ii) Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara.
iii) Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan­ permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Setempat.

 AHLI - AHLI JAWATANKUASA

   
1. YBhg. Dato' Yang Dipertua
2. Encik Mohd Sharmizan Bin Haji Mohamad Nor
3. Encik Tan Cheong Heng
4. Puan Heng Yeh Shiuan
5. Encik Johnson A/L Anthonysamy
   

Pemerhati :

1. Encik Wong Chee Keet
2. Encik Zulkiply Bin Ishak