Seberang Perai Corporate Priorities 2018

Last updated on

KEUTAMAAN STRATEGIK 01
PERSEKITARAN YANG SELAMAT
KEUTAMAAN STRATEGIK 02
KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITI
KEUTAMAAN STRATEGIK 03
GAYA HIDUP SIHAT
KEUTAMAAN STRATEGIK 04
PEMBANGUNAN HIJAU DAN PERSEKITARAN BERSIH
KEUTAMAAN STRATEGIK 05
PENERAPAN TEKNOLOGI BARU
KEUTAMAAN STRATEGIK 06
EKONOMI BANDAR YANG BERDAYA SAING
KEUTAMAAN STRATEGIK 07
MEMPERKUKUHKAN BUDAYA DAN WARISAN
KEUTAMAAN STRATEGIK 08
BANDAR YANG BERDAYA TAHAN DAN BERDAYA HUNI
KEUTAMAAN STRATEGIK 09
KETERLIBATAN KOMUNITI
KEUTAMAAN STRATEGIK 10
PEMBANGUNAN BANDAR YANG INKLUSIF DAN SAKSAMA

 

KEUTAMAAN STRATEGIK
(STRATEGIC PRIORITY)
2018
PENERAJU
STRATEGIC ALLIGNMENT
PELAN TINDAKAN
PROGRAM
AKTIVITI
KPI
OUTCOME
KOD PERSPEKTIF
KOD STRATEGIC PRIORITY
KEY RESULT AREA KOD
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - SDG KOD
SP 01
PERSEKITARAN YANG SELAMAT
Penyelenggaraan jalan dan perabot jalan.
1) Membaharu muka jalan yang rosak sekurang-kurangnya 20 taman perumahan dan 7 kawasan komersial.
1) Siap 100% membaharu muka jalan di 20 taman perumahan dan 7 kawasan komersial.
1) Memberi keselesaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.
KJT
P03
SP01
KRA04
SDG09
 
2) Setiap kontraktor tahunan perlu menampal semua pothole dalam tempoh 24 jam selepas aduan.
2) Pothole ditampal dalam masa 24 jam selepas aduan.
2) Meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.
Penyelenggaraan tapak tong komunal.
Penyelenggaraan tapak tong komunal supaya tidak menganggu lalu lintas.
20% berada dalam keadaan selamat mengikut "rating" berbanding tahun 2017.
Tiada kemalangan disebabkan tong komunal.
PBRN
P01
SP01
KRA04
SDG11
Penyelenggaraan Scupper Drain / culvert.
Penyelenggaraan Scupper Drain / culvert bagi mengelakkan takungan air diatas jalan.
20% berada dalam keadaan selamat mengikut "rating" berbanding tahun 2017.
Tiada kemalangan disebabkan takungan air diatas jalan.
PBRN
P01
KRA04
KRA04
SDG11
Pengurangan tumpahan / lelehan leachate di atas jalan raya.
Mengenalpasti lokasi bagi penempatan pusat pengumpulan:
 • Membina / membekal peralatan.
 • Melupus leachate dari lori kompaktor.
 • Rawatan leachate.
Mewujudkan beberapa pusat pengumpulan leachate di lokasi terpilih.
Tiada tumpahan / lelehan leachate di permukaan jalan yang boleh menyebabkan kemalangan / kacauganggu.
PBRN
P01
SP01
KRA04
SDG11
Perkhidmatan Haiwan Kesayangan.
Program pemandulan anjing dan pendidikan haiwan kesayangan bersama komuniti / NGO.
3 aktiviti dijalankan.
Dapat memberikan kefahaman kepada pemilik anjing (menyelesaikan Isu dari sumber).
KES
P01
SP01
KRA02
SDG11
Mewujudkan sistem maklumat anjing.
Membuat kajian bagi mewujudkan sistem maklumat anjing & garis panduan pelaksanaan mikrocip bagi pelesenan anjing.
Tempoh kajian & garis panduan disiapkan.
Kajian & garis panduan disiapkan pada Disember 2018.
KES
P01
SP01
KRA02
SDG09
Mewujudkan penternakan babi yang moden.
Memastikan semua permohonan baru ladang babi menggunakan konsep ladang tertutup.
100% permohonan ladang babi baru membuat permohonan PKM.
Semua permohonan ladang babi baru hendaklah ladang tertutup.
KES
P01
SP01
KRA03
SDG11
Kawalan pembiakan Aedes.
Pemantauan pematuhan syarat plan bangunan bagi mengawal pembiakan aedes di tapak pembinaan berdasarkan task force pemaju / kontraktor.
Membuat arahan penutupan premis yang mempunyai pembiakan di 3 lokasi dalam satu pemeriksaan.
Mengawal kes demam denggi.
KES
P01
SP01
KRA01
SDG03
Pemasangan dan penyelenggaraan lampu jalan.
1) 'Request For Proposal (RFP)' bagi menggantikan lampu jalan jenis HPSV kepada lampu jalan jenis LED mengikut Fasa (1000 tiang setahun).
1) Seribu (1000) tiang dipasang lampu LED setahun.
1) Ke arah Low Carbon City melalui pelaksanaan teknologi hijau.
KEJ
P01
SP01
KRA04
SDG09
2) Pemasangan lampu jalan di laluan jogging trek Seberang Jaya.
2) Disiapkan pemasangan lampu jalan di laluan jogging trek Seberang Jaya.
2) Memberi keselesaan dan meningkatkan keselamatan orang awam.
Pemasangan dan penyelenggaraan lampu isyarat.
1) Menyiapkan Green Wave sekurang - kurangnya dua (2) lokasi pada tahun semasa.
1) Pelaksanaan Green Wave di:
 • Persimpangan Lampu Isyarat Bukit Tambun, SPS.
 • Persimpangan Lampu Isyarat Bukit Minyak, SPT.
 • Persimpangan Lampu Isyarat Autocity, SPT.
1) Ke arah Low Carbon City dengan mengurangkan kesesakan lalulintas.
KJT
P03
SP01
KRA04
SDG09
2) Disiapkan sepenuhnya pemasangan lampu isyarat pada tahun semasa.
2) Pemasangan Lampu Isyarat di Persimpangan Jalan Seri Impian 3 dengan Jalan Alma Jaya, Bukit Mertajam, SPT.
2) Meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.
Penjenamaan pasukan penguatkuasaan.
Tindakan penguatkuasaan meroboh Binaan Tanpa Kebenaran ditumpukan pada kawasan pembangunan baru.
Tindakan dalam tempoh 48 jam waktu bekerja setelah semua prosedur dipatuhi.
Mendidik masyarakat mematuhi Undang - Undang.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Tindakan menghadapkan pesalah perintah lalulintas ke mahkamah.
Tindakan dalam 48 jam setelah tempoh 28 hari kompaun dikeluarkan bagi satu kawasan hotspot yang dipilih.
Mendidik masyarakat mematuhi Undang - Undang.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Pengaktifan siarsuara disemua tiang - tiang kamera litar tertutup (CCTV).
2 Kawasan Hotspot setahun.
Mendidik masyarakat mematuhi Undang - Undang.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Keutamaan tindakan tundaan terus diambil berbanding operasi kunci tayar.
1 kawasan hotspot setahun.
Mendidik masyarakat mematuhi Undang - Undang.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Sesi Pemahaman undang - undang yang lebih mantap kepada semua kakitangan penguatkuasaan melalui taklimat.
100 kakitangan pegawai / kakitangan penguatkuasaan setahun.
Pemahaman Undang - Undang meningkat.
UND
P02
SP01
KRA01
SDG11
Menyediakan jurnal berkaitan kes - kes. Mahkamah yang melibatkan PBT.
1 jurnal setahun (12 kes dalam 1 jurnal).
Sebagai rujukan kakitangan.
UND
P02
SP01
KRA01
SDG11
Memuatnaik kes - kes, laporan atau ulasan perundangan dalam laman rasmi Jabatan Undang - Undang.
12 kes atau laporan atau ulasan perundangan setahun.
Sebagai rujukan kakitangan.
UND
P02
SP01
KRA01
SDG11
Mendapatkan tarikh sebutan kes kerja tanah tanpa kebenaran (penambakkan sawah padi) dalam tempoh 30 hari selepas menerima dokumen lengkap.
30 hari selepas menerima dokumen lengkap.
Tindakan penguatkuasaan yang tegas.
UND
P01
SP01
KRA01
SDG11
Menyediakan template perjanjian khusus untuk kontrak - kontrak yang jumlahnya adalah kurang daripada RM50,000.00.
1 template perjanjian.
Mempercepatkan penyediaan perjanjian.
UND
P01
SP01
KRA01
 
Penjenamaan Pasukan Polis Bantuan.
Peningkatan imej dengan memperkemaskan penampilan anggota Direktorat Penguatkuasaan.
BMI yang ideal kepada anggota berumur 35 tahun ke bawah.
Peningkatan imej penguatkuasaan.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
"Omnipresent" di tempat Hotspot.
2 kawasan Hotspot setahun.
Kepatuhan kepada Undang - Undang.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Strategic Survellience dan Tindakan Balas Strategik.
1) Kawalan pokok berisiko di kawasan - kawasan yang dikenalpasti.
1) Pokok - pokok berisiko dipangkas (merendah).
Pokok berisiko dipangkas bagi meningkatan keselamatan.
LANDSKAP
P01
SP01
KRA01
SDG11
2) Menubuh skuad menghadapi bencana pokok tumbang.
2) Garis panduan disediakan dan diluluskan pada 2018.
3) Penyediaan garis panduan penanaman pokok di Seberang Perai.
 
Bertindak balas ke atas sesuatu isu dalam media sosial.
Tindakbalas dibuat dalam tempoh 24 jam.
Memberi pencerahan dan menyampaikan maklumat yang tepat.
DRT
P02
SP01
KRA01
SDG11
Meningkatkan persepsi rasa selamat dikalangan penduduk Seberang Perai melalui Program Bandar Selamat.
Semua PKM disyaratkan melaksanakan CPTED.
100% PKM disyaratkan CPTED.
Mewujudkan perbandaran baru dengan rekabentuk persekitaran yang selamat.
PRCG
P01
SP01
KRA01
SDG11
Melaksanakan inisiatif pemutihan kawasan black spot / hot spot jenayah.
1 lokasi Hotspot/ Blackspot setahun.
Meningkatkan persepsi rasa selamat di kalangan penduduk dalam lokasi hotspot / blackspot.
PRCG
P01
SP01
KRA01
SDG11
Mengadakan program hebahan keselamatan.
2 kali program hebahan keselamatan setahun.
Meningkatkan kesedaran penduduk mengenai keselamatan dan pencegahan jenayah.
PRCG
P01
SP01
KRA01
SDG11
Memperkasakan rekabentuk bangunan selamat selari dengan ciri - ciri CPTED (Crime Prevention Through Environmental Designs).
1) Pendidikan kepada kakitangan dan PSP berkenaan ciri - ciri CPTED serta menwujudkan Senarai Semak / SOP.
100% Pelan bangunan mematuhi kehendak CPTED yang ditetapkan.
Meningkatkan tahap keselamatan perbandaran Seberang Perai.
BGN
P04
SP01
KRA01
SDG11
2) Mengunapakai senarai semak yang diwujudkan serta pelaksanaan SOP.
Memperkasakan kawalan dan penguatkuasaan terhadap bangunan haram.
1) Mewujudkan kaedah yang sesuai seperti memberi kelonggaran pada pemilik bangunan mendapat kelulusan.
50% Bangunan haram diambil tindakan berkesan.
Meningkatkan tahap keselamatan perbandaran Seberang Perai.
BGN
P01
SP01
KRA01
SDG11
2) Memperkemaskan tindakan segera penguatkuasaan serta kolabrasi dengan Direktorat Penguatkuasaan seperti merampas bahan / peralatan pembinaan sebelum atau semasa pembinaan dijalankan.
 
SP 02
KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITI
Program Butterworth Baharu.
1) Kerja - kerja Naik Taraf Kolam Renang.
1) Timeline Pelaksanaan Siap Sepenuhnya Mei 2018.
Mewujudkan kemudahan awam yang kondusif untuk komuniti.
UBB
P03
SP02
KRA01
SDG11
 
1) Projek Naik Taraf Kolam Renang MPSP Lebuh Kampung Benggali.
2) Projek Naik Taraf Hardcourt Lebuh Kampung Benggali.
2) Kerja - kerja Naik Taraf Hardcourt.
2) Timeline Pelaksanaan Hardcourt Siap Sepenuhnya Disember 2018.
3) Projek Giant Mural PPR Tun Dr.Awang.
3) Engagement bersama Pelukis Tempatan Untuk Giant Mural.
3) Timeline Projek Mural Siap Sepenuhnya Mac 2018.
4) Projek Naik Taraf Bazar MARA Jalan Pasar Butterworth.
4) Engagement bersama MARA Negeri Pulau Pinang bagi Kerja - kerja Naik Taraf Bazar.
4) Timeline Pelaksanaan Siap Sepenuhnya September 2018.
Program Meremajakan Bukit Mertajam.
Mengukuhkan Tingkat 1 Pasar Bukit Mertajam.
Kerja - kerja pengukuhan tingkat 1 siap sepenuhnya pada Mei 2018.
Pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Mewujudkan ruang awam di tingkat 1 bagi kegunaan komuniti seperti dewan, galeri, taman permainan dan sebagainya.
1 program kegunaan tingkat 1 Pasar Bukit Mertajam.
Memastikan bangunan warisan boleh berfungsi sepenuhnya.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Menyediakan pelan induk pengurusan pasar awam Bukit Mertajam.
50% pelan induk disiapkan pada tahun 2018.
Pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
2 sesi konsultasi Draf Awal Garis Panduan Rekabentuk Bandar Bukit Mertajam kepada penduduk / komuniti.
Menyediakan garis panduan rekabentuk bandar Bukit Mertajam.
Meningkatkan rekabentuk persekitaran Bandar Bukit Mertajam.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Menjalankan aktiviti / program bersama komuniti.
3 program bersama penduduk / komuniti Bukit Mertajam.
Meningkatkan kerjasama antara pihak MPSP dan komuniti Bukit Mertajam.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Menaiktaraf "Landskap Traffic Island".
1 projek naik taraf landskap / keceriaan pada 2018.
Meningkat keceriaan Bandar Bukit Mertajam.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Mewujudkan papan informasi sejarah dan warisan Bandar Bukit Mertajam.
1 papan informasi warisan disediakan.
Memberikan maklumat mengenai warisan kepada pelancong dan orang awam.
PRCG
P04
SP02
KRA01
SDG11
Program Ecocity Batu Kawan.
Permohonan Kebenaran Merancang (PKM) di Batu Kawan mematuhi Garis Panduan Eco - City.
100% Pelan Kebenaran Merancang (PKM) mematuhi Garis Panduan Eco - City.
Menjadikan Batu Kawan sebuah Eco - City.
PRCG
P01
SP02
KRA01
SDG11
Kajian semula Garis Panduan ECOCITY Batu Kawan (GP Rekabentuk Bandar Batu Kawan).
Kajian Semula GP Eco - City siap dilaksanakan pada Oktober 2018.
Program Rehabilitasi Sungai Perai.
1) Pembentangan Master Plan Sungai Perai pada Januari 2018.
1) Timeline pembentangan pada Januari 2018.
Pembangunan semula premonade Sungai Perai.
UBB
P03
SP02
KRA01
SDG11
1) Pembentangan Master Plan Sungai Perai.
2) Pembentukan Task Force Sungai Perai.
2) Pelantikan dan pembentukan Task Force pada Februari 2018.
2) Timeline pembentukan task force pada Februari 2018.
3) Pelaksanaan Low Hanging Fruit Project di bawah Master Plan Sungai Perai.
3) Melaksanakan bicyle lane marking & signage di promonade of Sungai Perai.
3) Timeline siap sepenuhnya Disember 2018.
4) Penganjuran program activation, education & awareness of Sungai Perai.
4) Menganjurkan 2 program berasaskan activation, education & awareness of Sungai Perai.
4) Penganjuran 2 program sehingga Disember 2018.
Program pengekalan aset warisan.
Mengazetkan Galeri Guar Kepah sebagai Aset Warisan.
Pewartaan.
Aset Warisan.
UPSW
P03
SP02
KRA01
SDG09
Pembentukan Task Force pembangunan jambatan keretapi Pinang Tunggal.
Kelulusan Majlis Penuh.
Pelan Cadangan Pembangunan.
UPSW
P03
SP02
KRA01
SDG11
Seberang Perai Tourism.
Mengenalpasti dan menyediakan pakej pelancongan Seberang Perai.
Pakej pelancongan diwujudkan.
Tarikan Pelancongan.
UPSW
P03
SP02
KRA01
SDG11
Program pengekalan Infrastruktur Dewan Orang Ramai.
1) Jadual Pemantauan Penyelenggaraan (Preventive Maintenance).
1) Pemeriksaan 4 bulan sekali.
1) Mewujudkan pengurusan penyelenggaraan yang efisien.
KMKT
P03
SP02
KRA01
SDG11
2) Sesi konsultasi dengan pemimpin dewan mengikut daerah.
2) Setahun sekali.
2) Dewan juga digunapakai bagi tujuan yang berfaedah.
 
SP 03
GAYA HIDUP SIHAT
Menyediakan infra untuk beriadah dengan berbasikal.
Menyediakan laluan basikal di:
 • Bandar Bertam, SPU.
 • Bandar Perda, SPT.
 • Bandar Sunway, SPT (kawasan perumahan berdekatan - Dedicated lane / road sharing).
Siap dilaksanakan pada tahun 2018.
1) Ke arah bandar rendah karbon.
LAND
P01
SP03
KRA03
SDG15
 
2) Menjana ekonomi dan mempromosi aktiviti berbasikal dalam masyarakat setempat.
3) Merapatkan hubungan komuniti setempat dan menjimatkan tenaga sumber asli.
4) Menggalakkan penggunaan basikal sebagai medium pengangkutan di daerah Seberang Perai.
Syarat penyediaan laluan berbasikal bagi skim perumahan baru.
Penyediaan GP Penyediaan Laluan Basikal.
GP Penyediaan Laluan Basikal disiapkan pada Jun 2018.
Mewujudkan perbandaran rendah karbon (LCC) dan menaiktaraf connectivity antara taman perumahan melalui jaringan laluan basikal
PRCG
P01
SP03
KRA03
SDG11
Pelaksanaan GP Penyediaan Laluan Basikal dalam skim perumahan baru.
Tempoh Percubaan Pelaksanaan GP Penyediaan Laluan Basikal sehingga Disember 2018.
Mempelbagaikan Fitness Program.
Mengadakan Program Senamsihat.
Sebulan sekali.
Dapat mewujudkan masyarakat yang sihat.
KMKT
P01
SP03
KRA02
SDG03
Program Berjalan Kaki Bersama Warga Seberang Perai.
Sasaran penyertaan 1500 orang.
Meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan
PKP
P01
SP03
KRA02
SDG16
Mengadakan aktiviti pengurusan stress.
1) Menjalankan ujian tahap stess pegawai MPSP.
1) Melibatkan semua pegawai P&P.
Warga kerja MPSP yang resilient.
PKP
P04
SP03
KRA02
SDG16
2) Sesi konsultansi bersama jabatan.
2) 300 Kakitangan setiap bulan.
Program Ecoteraphy.
1) Memperkenalkan Eco - theraphy kepada warga MPSP dan masyarakat umum.
Melaksanakan program ‘Forest Bathing’ setiap 2 bulan secara giliran di lokasi berikut:
 • Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam, SPU.
 • Taman Rekreasi PBAPP Bukit DO, SPT.
 • Hutan Simpan Bukit Juru, SPT.
 • Hutan Lipur Ceruk Tok Kun, SPT.
 • Hutan Lipur Bukit Panchor, SPS.
 • Pulau Aman, SPS.
1) Dapat menikmati keindahan alam semulajadi dan menyihatkan badan disamping dapat mewujudkan masyarakat yang sihat, menghargai keindahan alam sekitar dan memupuk rasa cinta pada alam sekitar serta mengeratkan hubungan komuniti setempat.
LAND
P03
SP03
KRA03
SDG15
2) Menyediakan papan tanda/ poster kesihatan.
2) Dapat mengurangkan kadar tekanan kronik (chronnic stress) dan juga menurunkan kadar glukosa dalam darah.
3) Melaksanakan program ‘Forest Bathing’ setiap 2 bulan secara giliran di lokasi berikut:
 • Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam, SPU.
 • Taman Rekreasi PBAPP Bukit DO, SPT.
 • Hutan Simpan Bukit Juru, SPT.
 • Hutan Lipur Ceruk Tok Kun, SPT.
 • Hutan Lipur Bukit Panchor, SPS.
 • Pulau Aman, SPS.
Program Forest Bathing.
Setahun 2 kali.
Mewujudkan masyarakat yang mencintai alam sekitar.
KMKT
P01
SP03
KRA03
SDG03
Program Healthier Places, Healthier People.
Operasi penguatkuasaan bersepadu premis makanan bersama jabatan MPSP dalaman.
4 kali setahun.
Mewujudkan persekitaran premis makanan yang bersih.
KES
P01
SP03
KRA01
SDG03
Program / Pendidikan gaya hidup sihat.
3 kali setahun.
Membudayakan gaya hidup sihat.
KES
P01
SP03
KRA01
SDG03
Butterworth Discovery Walk, Butterworth Fun Ride & Butterworth Run.
Pelaksanaan sekali setahun bagi setiap program.
Melestarikan gaya hidup sihat.
UBB
P01
SP03
KRA01
SDG11
Pertandingan Keceriaan Lanskap di skim perumahan berstrata.
Bilangan program sekali setahun.
Persekitaran komuniti berstrata ceria dan menyihatkan.
COB
P01
SP03
KRA01
SDG11
Kempen MPSP Bebas Rokok (MPSP Bandar Perda).
3 bulan sekali.
Mewujudkan masyarakat sihat, cergas dalam persekitaran yang bersih.
KMKT / KES
P01
SP03
KRA01
SDG03
Kolaborasi bersama pihak NGO / swasta dalam Program Fun Run.
Setahun sekali.
KMKT
P01
SP03
KRA01
SDG03
Kolaborasi bersama Kelab Berbasikal dan syarikat swasta / swasta dalam Program Berbasikal.
Setahun sekali.
KMKT
P01
SP03
KRA01
SDG03
Kolaborasi bersama pihak NGO / swasta dalam Program Tower Run.
Setahun sekali.
KMKT
P01
SP03
KRA01
SDG03
Keselesaan menjalani gaya hidup sihat.
Kerja - kerja pembersihan am di kawasan awam.
1) Rumput sentiasa berada pada paras 2cm - 5cm.
Masyarakat dapat beriadah dengan selesa.
PBRN
P04
SP03
KRA01
SDG03
2) 50% kawasan riadah berada dalam keadaan selesa berbanding tahun 2017.
 
SP 04
PEMBANGUNAN HIJAU DAN PERSEKITARAN BERSIH
Menanam 3,000 batang pokok sempena bulan kemerdekaan.
Penanaman pokok di sekolah - sekolah hijau sempena hari kemerdekaan.
Penanaman sebanyak 3,000 batang pokok Golden Penda.
Ke arah bandar rendah karbon.
LAND
P01
SP04
KRA02
SDG15
 
Rekabentuk Bangunan bercirikan Teknologi Hijau.
Memperkasakan pengunaan Rain Water Harvesting Sistem (SPAH) di kawasan Seberang Perai.
50% bangunan baru menggunakan Teknologi Hijau.
Mengelakkan pengurangan penggunaan Sumber.
BGN
P04
SP08
KRA01
SDG06
Rumput jalan negeri dan jalan bandaran meliputi kampung tradisi dan perkampungan baru dipantau berdasarkan outcome.
Pemantauan kerja - kerja pemotongan rumput melalui:
 • Sistem Pemantauan.
 • Aduan.
 • Pemeriksaan pegawai lapangan.
 • Sistem GPS pada lori (kamera).
Potongan rumput di jalan bandaran dan jalan negeri berada pada paras 2cm - 5cm.
Persekitaran Seberang Perai dalam keadaan bersih.
PBRN
P02
SP04
KRA03
SDG11
Sistem perangkap minyak bersepadu bermula dari pemasangan, penyelenggaraan, pemasaran atau pelupusan grease di semua outlet makanan.
Merekabentuk sistem perangkap minyak bersepadu dan sistem pemantauan berkomputer.
Rekabentuk sistem perangkap minyak bersepadu dan sistem pemantauan berkomputer siap disediakan pada Disember 2017.
Meningkatkan kecekapan pemantauan dan penguatkuasaan.
PLSN
P02
SP04
KRA03
SDG11
Hebahan / engagement bersama Stakeholder untuk penambahbaikan sistem perangkap minyak bersepadu dan sistem pemantauan.
Rekabentuk sistem perangkap minyak bersepadu dan sistem pemantauan berkomputer ditambahbaik daripada draf yang disediakan.
Menyediakan prosedur / garis panduan penyediaan perangkap minyak bagi premis makanan sedia ada.
Satu prosedur / garis panduan siap dibangunkan.
Program Ecotourism
Projek Robina Eco Park Fasa 1.
Projek siap dilaksanakan.
Tarikan Pelancongan.
UPSW
P03
SP04
KRA03
SDG15
Melengkap Dokumentari Eko Pelancongan.
Dokumentari disiapkan.
Menjalinkan networking dengan organisasi dan journalist antarabangsa yang terlibat dengan Eco - Tourism bagi menghasilkan rencana.
Satu (1) rencana dihasilkan.
Pegalakan pelancongan Eco - Tourism.
KPRT
P03
SP04
KRA03
SDG15
Mengurangkan beratan sisa pepejal yang masuk keTapak Pelupusan Burung sebanyak 50% berbanding tahun 2017.
Program Pengasingan Di Punca:
 • Program Pendidikan kepada sebanyak 464 JMB / MC.
 • Penguatkuasaan UUK Dasar Pengasingan Sisa Di Punca.
70% skim JMB / MC melaksanakan dasar Pengasingan Di Punca.
Komuniti JMB / MCBersih.
COB
P02
SP04
KRA01
SDG17
Mengadakan Pertandingan Pasar dan Kompleks Hijau di antara pasar dan kompleks makanan MPSP.
Pengurangan 5% jumlah beratan sampah berbanding data purata beratan sampah bagi bulan Januari hingga Jun 2018.
Mengurangkan sisa dilupuskan di tapak pelupusan
PLSN
P02
SP04
KRA01
SDG11
Menyediakan satu Pusat Pengkomposan dan Pendidikan Hijau MPSP di kompleks tidak aktif.
Kelulusan kertas cadangan dan reka bentuk Pusat Pengkomposan dan Pendidikan Hijau MPSP.
Pengasingan Sisa Di Punca:
 • Penguatkuasaan Pengasingan Sisa Di Punca (500 Kompaun Setahun).
Dasar penjana Bayar:
 • Pertambahan 5 kilang setahun.
Mengklasifikasikan sisa:
 • Semua sisa kebun / Sisa pembersihan longkang / sisa binaan dihantar ke TPAJ / Lima Kongsi / syarikat swasta.
Menggalakkan program kompos:
 • semua pasar / kompleks / bangunan milik MPSP menjalankan program kompos berbanding tahun 2017.
Penanaman Sisa Gotong Royong.
Pengurangan sisa melalui:
 • Pengasingan Sisa Di Punca.
 • Dasar penjana Bayar.
 • Mengklasifikasikan sisa untuk pelupusan.
 • Menggalakkan program kompos di pasar / Institusi pengajian / bangunan bertingkat / hotel.
 • Pengasingan Sisa Di Punca.
 • Pelupusan sisa gotong royong secara tanam.
Penglibatan semua pihak bagi mewujudkan persekitaran bersih di Seberang Perai.
PBRN
P02
SP04
KRA01
SDG15
Kadar kitar semula mencapai 70% berbanding tahun asas 2017 menjelang 2022.
1) Meningkatkan jumlah penyertaan kilang dalam program kitar semula.
Peningkatan kadar kitar semula 7% setahun (kadar kitar semula 49.6%).
1) Mengurangkan pembuangan sisa ke tapak pelupusan sampah.

2) 70% Kadar Kitar Semula pada tahun 2022.
KMKT
P02
SP04
KRA01
SDG12
1) Mengedarkan poster kempen kitar semula kepada kilang - kilang.
2) Menggalakkan aktiviti kitar semula kepada Pejabat - Pejabat Agensi Kerajaan di Seberang Perai.
2) Mengadakan satu (1) taklimat kesedaran kepada pejabat agensi Kerajaan di Seberang Perai.
3) Mewujudkan Pusat Kompos.
3) Satu (1) Pusat Kompos setahun.
4) Mewujudkan bank data pemungut kitar semula.
4) Bank Data Pemungut Kitar Semula disediakan pada April 2018.
Menyediakan tempat kitar semula di semua Pasar Awam.
6 buah pasar mempunyai tempat kitar semula menjelang Disember 2017.
PLSN
P02
SP04
KRA01
SDG11
Mewujudkan persekitaran bebas lalat & persekitaran yang selesa.
Mengambil tindakan kepada ladang yang menimbulkan kacau ganggu lalat.
Mengawal pencemaran dari aktiviti penternakan dan persekitaran yang bersih serta selamat. 5 kes setahun.
Mengawal pencemaran dari aktiviti penternakan dan persekitaran yang bersih serta selamat.
KES
P03
SP04
KRA02
SDG11
Mengambil tindakan kepada premis yang menimbulkan kacauganggu.
 
SP 05
PENERAPAN TEKNOLOGI BARU
Disaster Recovery Center (DRC).
Latihan Pemulihan pelan bancana (DRP).
Sekali setahun.
Menentukan kebolehlaksanaan sistem pemulihan dan pelaksanaan program pembetulan.
TM
P02
SP05
KRA01
SDG13
 
Data Security & Recovery.
Kajian Semula Infrastruktur Intranet dan internet.
Siap Sebelum Dis 2018.
Meningkatkan keselamatan dan kebolehsediaan maklumat yang diperlukan.
TM
P02
SP05
KRA01
SDG09
BDA, IoT dan cloud computing berdasarkan prinsip industry 4.0 dalam pengurusan sisa pepejal.
Penggunaan sistem GPS dan Sistem Pemantauan dalam pengurusan sisa pepejal.
Pengurangan masa kutipan di tong komunal sebanyak 10% dari tahun 2017.
Penggunaan kenderaan dan tenaga kerja yang optimum melalui teknologi baru.
PBRN
P01
SP05
KRA04
SDG09
BDA, IoT dan cloud computing berdasarkan prinsip industry 4.0 dalam pengurusan lalulintas.
1) Permohonan peruntukan untuk projek integrasi sistem video analytic dan CCTV bagi tujuan pengiraan isipadu kenderaan.
1) Peruntukan diluluskan.
1) Projek integrasi sistem video analytic dan CCTV dapat dilaksanakan.
KEJ
P01
SP05
KRA04
SDG16
2) Pemantauan pintar kerosakan sistem lampu jalan di 10 lokasi setahun di Seberang Perai.
2) Sekurang - kurang lima (5) lokasi kerosakan lampu jalan dapat dipantau melalui sistem pemantauan pintar.
2) Kerosakan lampu jalan dapat diselesaikan secepat mungkin demi keselamatan orang awam.
3) Pemantauan pintar kerosakan sistem lampu isyarat di tiga puluh (30) persimpangan setahun di Seberang Perai.
3) Kesemua kerosakan lampu isyarat di tiga puluh (30) persimpangan dapat dipantau melalu sistem telegram.
3) Kerosakan lampu isyarat dapat diselesaikan secepat mungkin demi keselamatan pengguna jalan raya.
BDA, IoT dan cloud computing berdasarkan prinsip Industry 4.0 dalam pengurusan aduan dan pemantauan.
 • Menyediakan perkhidmatan menyemak aduan yang bersifat mesra pengguna dan interatif.
Menyediakan perkhidmatan menyemak aduan yang bersifat mesra pengguna dan interatif.
Sistem penyediaan perkhidmatan semakan aduan secara mesra pengguna dan interaktif dapat disiapkan pada Disember 2018.
Meningkatkan tahap perkhidmatan kecekapan kerja.
TM / KPRT
P01
SP05
KRA04
SDG09
BDA, IoT dan Cloud Computing berdasarkan industry 4.0 dalam pengeluaran lesen.
A) Merekabentuk sistem permohonan lesen secara atas talian yang mempunyai ciri-ciri QR Code dan sistem pemantauan dan penguatkuasaan pelesenan.
Satu rekabentuk sistem permohonan lesen secara atas talian dan sistem pemantauan dan penguatkuasaan diwujudkan.
Meningkatkan kecekapan pemantauan dan penguatkuasaan.
PLSN
P01
SP05
KRA04
SDG09
B) Permohonan peruntukan di dalam Bajet 2019 bagi penyediaan penguatkuasaan..
Permohonan dikemukakan dalam penyediaan bajet 2019.
PLSN
P01
SP05
KRA04
SDG09
Sistem penilaian yang mesra pelanggan.
 • Januari - Mac: Perancangan & Kelulusan Peruntukan.
 • April - September: Pembentukan sistem.
 • Oktober - November: Test - Run.
 • Disember: Pelancaran sistem.
Sistem Penukaran Alamat Pos secara online melalui Responsive Web & QR Code dalam tempoh setahun.
Bantahan Cukai Secara Online & QR Code siap dilancarkan pada Disember 2018.
PEN
P01
SP05
KRA04
SDG16
Open Data untuk menggalakkan transformasi digital.
Menaiktaraf Portal Open data.
Siap sebelum Dis 2018.
Menghasilkan portal open data yang menarik dan mudah digunakan oleh orang awam.
TM
P01
SP05
KRA04
SDG09
Data - data berikut boleh diakses secara keseluruhan melalui open data:
 • Senarai kolam takungan.
 • Senarai lampu isyarat.
 • Senarai parit monsun.
 • Senarai kerosakan (lampu jalan / lampu isyarat / potholes) dalam sistem aduan MyMPSP.
Data - data berikut boleh diakses secara keseluruhan melalui open data.
Menggalakkan transformasi digital.
KEJ
P04
SP05
KRA04
SDG16
Memperkasakan kaedah pemantauan dan penguatkuasaan dengan mewujudkan Kaedah Intergrated Handheld & Google Maps.
Analisa dan kajian berkenaan serta kolabrasi dengan Bahagian Teknologi Maklumat bagi kaedah penggunaan dan peralatan serta kos yang diperlukan.
Hasil kajian dibentangkan dalam J / K berkaitan.
Bantahan Cukai Secara Online & QR Code siap dilancarkan pada Disember 2018.
BGN
P02
SP05
KRA04
SDG16
Mewujudkan sistem permohonan (online Application) untuk pelan bangunan.
Analisa Kajian dan kaedah Kesesuian & Keberkesanan serta kos menwujudkan Sistem baru atas talian (Online Application).
Hasil kajian akan dibentangkan dalam Jawatankuasa berkaitan.
Memudahcara dan mempercepatkan permohonan pelan bangunan.
BGN
P02
SP05
KRA04
SDG16
Penglibatan orang awam dalam mewujudkan perisian yang boleh digunakan.
Perancangan / deraf program Hackathon 2019.
2 kali setahun.
Mendengar idea baru dan menyediakan penyelesaian ke atas masalah yang timbul semasa perkhidmatan diberikan.
TM
P04
SP05
KRA04
SDG11
Cyber kaunter dengan menyediakan perkhidmatan online melalui teknologi Cloud.
Menaiktaraf menu Perkhidmatan Kaunter di dalam Laman Web MPSP merangkumi semua perkhidmatan yang diberi di Kaunter Berpusat:
 • Semakan semua proses jabatan yang terlibat di Kaunter Berpusat.
 • Kemaskini dan muatnaik borang dan syarat yang mesra pelanggan.
 • Memansuhkan menu - menu yang bertindih yang terdapat di dalam Laman Web MPSP.
Julai 2018 (Peak period).
Mendengar idea baru dan menyediakan penyelesaian ke atas masalah yang timbul semasa perkhidmatan diberikan.
PKP
P02
SP02
KRA02
SDG09
Mewujudkan Task Force Industri 4.0.
Menentukan perancangan industri 4.0.
Mesyuarat 4 kali Setahun.
Menghasilkan perancangan pembangunan industri 4.0 untuk Seberang Perai.
TM
P04
SP05
KRA04
SDG09
 
SP 06
EKONOMI BANDAR YANG BERDAYA SAING
Peningkatan hasil 5% setahun.
 • Hasil Cukai Baru: RM5 juta.
 • Sewaan / Jualan Harta Majlis: RM2 juta.
Peningkatan Hasil sebanyak RM7 juta setahun.
Jumlah peningkatan hasil sebanyak 5% setiap tahun.
PEN
P03
SP06
KRA01
SDG17
 
Bancian dan Penyediaan kertas kelulusan lesen kepada pemilik homestay.
20% Bilangan homestay yang dilesenkan.
Peningkatan hasil.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Melaksanakan RFP dan Mewujudkan taman rekreasi awam berbayar berkonsepkan model village.
1 Taman Rekreasi Berbayar diwujudkan.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Penyediaan dokumen perjanjian dikenakan caj bayaran.
Sasaran kutipan RM50,000.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Pengenaan lesen kepada pencawang telekomunikasi.
Sasaran kutipan RM600,000.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Penyediaan kertas kelulusan dan Pengenaan caj bayaran untuk pengeluaran surat pengesahan zoning.
Kelulusan kertas mesyuarat sebelum bulan Jun 2018. Sasaran kutipan RM100,000.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Penyediaan kertas kelulusan dan Mewujudkan ruang pengiklanan di skrin tv di kaunter dan lobi Ibu Pejabat MPSP.
Kelulusan kertas mesyuarat sebelum bulan Mac 2018.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Membuat pelaburan hartanah komersial di Seberang Perai.
1 harta tetap setahun.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Penyediaan kertas kelulusan kadar sewaan slot pengiklanan di Billboard LED di Ibu Pejabat MPSP Bandar Perda.
Diluluskan selewat - lewatnya bulan Mac 2018 dan ruang iklan disewakan.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Melaksanakan RFP dan Pemasangan papan iklan LED di pasar & kompleks makanan MPSP.
3 pasar atau kompleks makanan dipasang papan iklan LED untuk setiap daerah dan ruang iklan disewakan.
KEW
P03
SP06
KRA01
SDG08 / 11
Meningkatkan imej korporat di Peringkat Tempatan dan Antarabangsa.
Pelaksanaan Perekayasaan (BPR) proses kerja jabatan MPSP.
Satu (1) Process kerja yang direkayasa (BPR).
Melancarkan proses permohonan, pemantauan dan kelulusan Pelan di MPSP.
KPRT
P04
SP06
KRA01
SDG08
Bekerjasama dengan Bandaraya Antarabangsa melalui Citynet, WeGO, ICLEI.
Lima (5) program setahun.
Meningkatkan imej korporat.
KPRT
P04
SP06
KRA01
SDG08
Mempercepatkan kelulusan Plan Pembangunan.
Pengeluaran Borang C1 selepas PKM diluluskan JK OSC dengan Syarat - syarat Teknikal ditunaikan di atas Pelan PKM:
 • Kediaman sesebuah.
 • Industri sesebuah / berkembar dalam zon perindustrian sediada.
 • Pusat mencuci kereta secara manual.
 • Hotel bajet.
 • Padang Hoki Kompleks Sukan.
 • 15% penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
100% PKM diluluskan dan dikeluarkan Borang C1 pada hari yang sama bagi permohonan yang menunaikan semua syarat teknikal di atas pelan.
Memberikan perkhidmatan yang terbaik dan menggalakkan pembangunan yang lebih cepat.
PRCG
P01
SP06
KRA04
SDG08
 • Tunai Syarat Permohonan Kebenaran Merancang (KM) yang diluluskan dikeluarkan oleh Jabatan Perancang Bandar dan dipatuhi dalam tempoh 30 Hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC.
 • Peringatan Akhir Pematuhan Tunai Syarat dalam tempoh 14 Hari dikeluarkan oleh Jabatan Perancang Bandar.
 • Pusat mencuci kereta secara manual.
 • Kebenaran Merancang (KM) yang diberikan Kelulusan Bersyarat dan gagal dipatuhi dalam tempoh 44 Hari dianggap terbatal dan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC untuk pemakluman.
60% Borang C1 dikeluarkan dalam 60 hari dari tarikh diluluskan dalam Mesyuarat JK OSC.
Mempercepat dan mempertingkat pengeluaran C.O.W (Bangunan) dalam industri pembinaan dan hartanah.
OSC
P01
SP06
KRA04
SDG11
Penyediakan garis panduan pelan subjek sistem perparitan dan jaringan jalan dalam Rancangan Tempatan Seberang Perai 2020 - 2030.
Siap garis panduan pelan subjek sistem perparitan dan jaringan jalan.
Mempercepatkan kelulusan Pelan pembangunan.
KEJ
P01
SP06
KRA04
SDG11
PKM diproses dalam tempoh piagam yang ditetapkan oleh OSC 3.0.
100% PKM selesai mengikut piagam.
Merancakkan pembangunan dalam kawasan Seberang Perai.
PRCG
P01
SP06
KRA04
SDG08
Menyediakan kemudahan Local Economic Development (LED).
Penempatan semula penjaja tanpa lesen di beberapa lokasi terpilih.
7 penempatan baru dikenalpasti dan diwujudkan.
Meningkatkan tahap ekonomi penjaja.
PLSN
P03
SP06
KRA04
SDG08
Tebatan Banjir.
1) Menyediakan dua (2) kertas kerja permohonan peruntukan wang caruman perparitan seperti berikut:
 • Projek pembinaan kolam tebatan banjir di kawasan Perusahaan Perai.
 • Projek menaik taraf parit di Taman Chai Leng.
1) Peruntukan diluluskan.
1) Projek tebatan banjir dapat dilaksanakan.
KEJ
P01
SP06
KRA04
SDG11
2) Melaksanakan projek pembinaan kolam tebatan banjir di kawasan Perusahaan Perai.
2) Projek pembinaan kolam tebatan banjir di kawasan Perusahaan Perai dimulakan pada tahun 2018.
2) Menyelesaikan masalah banjir.
Mewujudkan Kadar Harga MPSP melalui data based pembinaan / projek pembangunan.
Mengumpul maklumat kadar harga berdasarkan projek pembinaan / pembangunan yang dilaksanakan oleh MPSP.
Satu draf Jadual Kadar Harga MPSP disediakan.
Pelaksanaan projek pembangunan dengan harga yang lebih kompetitif.
KEJ
P01
SP06
KRA04
SDG11
 
SP 07
MEMPERKUKUHKAN BUDAYA DAN WARISAN
Merealisasikan potensi pelancongan melalui budaya & Aset warisan.
Asimialsi kesenian, kebudayaan dan warisan.
Penganjuran setahun sekali (September setiap tahun).
Penganjuran BFF sebagai catalyst dalam pelaksanaan Pelan Butterworth Baharu selaras ke arah kerancakan ekonomi dan tumpuan awam melalui asimilasi budaya tempatan dan antarabangsa.
UBB
P04
SP07
KRA01
SDG08
 
Melengkapkan dokumentari warisan.
Dokumentari disiapkan.
Tarikan Pelancongan.
UPSW
P04
SP07
KRA01
SDG11
Budaya & Aset Warisan dipelihara untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa mengkompromi keupayaan generasi masa hadapan menghayati signifikannya.
Penubuhan Kumpulan Etnik Kreatif MPSP dan Mengadakan satu (1) persembahan setahun.
Budaya dan Aset Warisan dipelihara untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa mengkompromi keupayaan generasi masa hadapan menghayati signifikannya.
Kolaborasi kumpulan Etnik kreatif MPSP bersama kumpulan kebudayaan NGO.
KMKT / PUSPANITA
P01
SP07
KRA01
SDG08
Pemeliharaan dan Pemuliharaan bangunan dan tapak warisan.
Mengazetkan Galeri Guar Kepah sebagai aset warisan.
Pewartaan.
Tarikan Pelancongan.
UPSW
P04
SP07
KRA01
SDG11
 
SP 08
BANDAR YANG BERDAYA TAHAN DAN BERDAYA HUNI
7Ps Inclusive Partnership Model.
 • 1) Private - Mengadakan kerjasama dengan syarikat swasta untuk Program Rendah Karbon.
 • 2) Public - Mengadakan kerjasama dengan penduduk untuk Program Kebun Kejiranan.
 • 3) People - Komuniti mengamalkan kompos, kitar semula dan upcycle.
 • 4) Planet - Taklimat kepada Sekolah berkenaan Program Rendah Karbon.
 • 5) Philosopher - Kerjasama dengan USM untuk pendidikan kawalan mutu air sungai.
 • 6) Philantrophy - Kolaborasi dengan persatuan untuk Program Kebajikan.
 • 7) Partnership - Menjalankan Program LA 21 bersama-sama syarikat swasta / agensi luar.
 • 1) 5 Syarikat Swasta untuk tahun 2018.
 • 2) 1 komuniti setiap tahun.
 • 3) Peningkatan Kadar Kitar Semula 5.6% setahun.
 • 4) 50 Sekolah diberi penerangan setahun.
 • 5) Satu organisasi pendidikan setahun.
 • 6) Satu Program Setahun.
 • 7) Pertambahan satu syarikat setiap tahun.
 • Mewujudkan penglibatan syarikat swasta dan penjimatan kepada MPSP.
 • Pengurangan karbon dan penjimatan kos.
KMKT
P04
SP08
KRA02
SDG13
 
Menyediakan 'Retention Pond' yang berupaya membekalkan air bersih untuk kegunaan domestik.
Menyediakan GP penyediaan kolam tadahan yang mampu membekalkan air bersih bagi pembangunan baru.
GP Penyediaan Kolam Tadahan Air Bersih bagi Pembangunan Baru disiapkan pada Jun 2018.
Memastikan pembangunan bandar baru mampu menjana sumber bekalan air bersih alternatif dari kolam tadahan.
PRCG
P08
SP09
KRA03
SDG11
Pelaksanaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam pembangunan.
Syarat ini dikenakan kepada semua pembangunan komersil melebihi plot ratio 3.
15% penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Menggalakkan pembangunan jimat tenaga dan penggunaan sumber tenaga alternatif.
PRCG
-
SP09
KRA03
SDG11
Menyediakan Pocket Parks dan komuniti parks melalui konsep satu bayi satu batang pokok.
Menyediakan komuniti park melalui konsep satu bayi satu batang pokok.
Satu (1) komuniti park per tahun.
Meningkatkan kesedaran komuniti setempat dalam mewujudkan persekitaran lebih kondusif.
LAND
P01
SP08
KRA02
SDG11
Pembangunan kompleks komersial melebihi 5000 meter persegi perlu mendapat 15% penggunaan tenaga elektrik dari tenaga solar atau sumber tenaga boleh diperbaharui lain atau sekurang-kurangnya mempunyai perancangan yang jelas untuk mengurangkan penggunaan tenaga 3% setahun.
Menyediakan dasar Pembangunan Jimat Tenaga.
Dasar Pembangunan Jimat Tenaga disiapkan pada Jun 2018.
Menggalakkan pembangunan jimat tenaga dan penggunaan sumber tenaga alternatif.
PRCG
P01
SP08
KRA03
SDG07
Melaksanakan Dasar Pembangunan Jimat Tenaga.
Tempoh Percubaan Pelaksanaan Dasar Pembangunan Jimat Tenaga dari Julai - Disember 2018.
Rain water harvesting Sistem (SPAH).
Syarat ini akan dikenakan kepada semua pembangunan di peringkat PKM.
100% pembangunan dikenakan syarat SPAH di peringkat PKM.
Mewujudkan perbandaran pembangunan mampan di Seberang Perai.
PRCG
P01
SP08
KRA03
SDG06
1) Menyediakan rekabentuk SPAH di Kompleks Makanan Lengkok Tenggiri.
1) Rekabentuk SPAH disediakan untuk projek naiktaraf Kompleks Makanan Lengkok Tenggiri.
Dapat mengatasi masalah bekalan air dan mengurangkan bayaran bil air.
KJT
P02
SP08
KRA01
SDG06
2) Menyediakan rekabentuk SPAH di Kompleks Makanan dan Pasar Awam Seberang Jaya.
2) Rekabentuk SPAH disediakan untuk projek naiktaraf Kompleks pembinaan Kompleks Makanan dan Pasar Awam Seberang Jaya
Penjenamaan Skuad Khas.
i) Penyediaan SOP dan Pelan Kesediaan Menghadapi Bencana.
 • A) Bengkel Pemantapan SOP.
 • B) Pembentangan dan Pemurnian SOP.
 • C) Table - Top Drill / Simulasi.
 • D) Post - Mortem dan Kajian Semula.
 • Januari 2018.
 • April 2018.
 • Jun 2018.
 • Jun 2018.
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
ii) Penyediaan SOP dan Pelan Pengurusan Bencana (Pengurusan Risiko, Pengurusan Krisis dan Pengurusan Recovery)
 • A) Bengkel Penyediaan SOP.
 • B) Pembentangan dan Pemurnian SOP.
 • C) Table - Top Drill / Simulasi.
 • D) Post - Mortem dan Kajian Semula.
 • Januari 2018.
 • April 2018.
 • Jun 2018.
 • Jun 2018.
Tindakan Pengurusan Bencana yang lebih efektif.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
iii) Seberang Perai Humanitarian, Emergency and Risk Reduction Efforts spears (SPHERE).
 • A) Bengkel Penyediaan Skop.
 • B) Membuat Kolabarasi bersama MERCY MALAYSIA.
 • C) Menyediakan SOP.
 • D) Table - Top Drill / Simulasi.
 • E) Post - Mortem dan Kajian Semula.
 • Januari 2018.
 • April 2018.
 • Jun 2018.
 • September 2018.
 • September 2018.
Pengurusan Bantuan Bencana yang lebih baik.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
iv) Penstrukturan Semula Skuad Khas.
 • A) Cadangan Struktur Organisasi yang lebih menyeluruh (3 daerah).
 • B) Menyediakan Perjawatan.
 • C) Membuat Perlantikan.
 • D) Continuous Work.
 • Mac 2018.
 • Jun 2018.
 • Januari 2019.
 • 2019 - 2022.
Meningkatkan keberkesanan response terhadap kecemasan dan bencana
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
v) Pembentukan Skuad Elit Bencana.
 • A) Menyediakan Perjawatan yang bersesuaian.
 • B) Membuat Perlantikan.
 • C) Menyediakan Latihan bersama Pihak BOMBA / SMART Team / NADMA.
 • D) Penempatan.
 • E) Continuous Training.
 • Disember 2018.
 • Jun 2019.
 • Jun 2019.
 • Januari 2020.
 • 2020 - 2022.
Meningkatkan keberkesanan response terhadap kecemasan dan bencana.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
vi) Pembentukan Jawatankuasa Pengurusan Bencana.
 • A) Menyediakan Struktur dan Fungsi Jawatankuasa.
 • B) Jawatankuasa bersidang sekali setahun.
 • Januari 2018.
 • Disember 2018.
Pengurusan Bantuan Bencana yang lebih baik.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
vii) Mewujudkan Community Emergency Response Team (CERT) @ Community Based Disaster Risk Management (CBDRM).
 • A) Memilih kawasan tumpuan (Focus Area).
 • B) Memberi Latihan.
 • C) Penyediaan Peralatan.
 • D) Table - Top Drill / Simulasi.
 • E) Post - Mortem dan Kajian Semula Pembentukan 6 Pasukan Setiap Tahun (30 Pasukan Menjelang 2022).
 • Januari 2018.
 • Mac 2018.
 • Mac 2018.
 • Jun 2018.
 • Jun 2018.
Meningkatkan keberkesanan response terhadap kecemasan dan bencana.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
vii) Mewujudkan Sistem Amaran Awal dan Sistem Pemakluman Bencana.
 • Menggunakan Aplikasi MyMPSP dan Penang Alert.
 • 2018.
Meningkatkan keberkesanan response terhadap kecemasan dan bencana.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
Penjenamaan Respond Team.
Penyediaan SOP Kesediaan Menghadapi Bencana.
 • A) Bengkel Pemantapan SOP.
 • B) Pembentangan dan Pemurnian SOP.
 • C) Table - Top Drill / Simulasi.
 • D) Post - Mortem dan Kajian Semula.
 • Januari 2018.
 • April 2018.
 • Jun 2018.
 • Jun 2018.
Meningkatkan keberkesanan response terhadap kecemasan dan bencana.
PKP
P02
SP08
KRA01
SDG11
Penjenamaan Respond Team.
 • 1) Bengkel Pemantapan SOP mengikut keutamaan kerja.
 • 2) Table - Top Drill / Simulasi.
 • 3) Team Building.
 • 4) Pembelian peralatan High Tech.
 • 5) Latihan kemahiran.
 • 1) Satu (1) bengkel diadakan setahun.
 • 2) Satu (1) Top Drill / Simulasi diadakan pada tahun semasa.
 • 3) Satu (1) kursus Team Building diadakan pada tahun semasa.
 • 4) Pembelian satu (1) alatan High Tech setahun.
 • 5) Melatih sekurang - kurangnya empat (4) kakitangan dalam bidang kemahiran kerja - kerja paip dan pertukangan batu setahun.
 • 1) Kerja dapat dilaksanakan mengikut keutamaan.
 • 2) Meningkatkan kecekapan kakitangan.
 • 3) Membentuk individu dan pasukan yang cemerlang.
 • 4) Memudahkan dan menjimatkan masa kerja.
 • 5) Mempertingkatkan kemahiran kakitangan.
KEJ
P02
SP08
KRA01
SDG11
8Rs Seberang Perai Smart Consumption Model.
 • 1) Program kesedaran kepada komuniti.
 • 2) Penerangan 8R akan dibuat di dalam Latihan dan bengkel kitar semula.
 • 3) Program Hari 8R di Bangunan MPSP.
 • 1) Cetakan pertama 10,000 keping diedarkan mulai bulan Mac 2018.
 • 2) Taklimat dibuat mulai Bulan Mac 2018 - sasaran 5,000 penduduk Seberang Perai setahun.
 • 3) Seahun Sekali.
 • Penduduk memahami Konsep 8R yang dibawa oleh MPSP.
KMKT
P04
SP08
KRA02
SDG12
Konsep Skim Perumahan Minimal Renovation.
Kajian keseuaian konsep untuk menwujudkan Minimal Renovation digunakan di Seberang Perai.
Pembentangan kepada Jawatankuasa berkaitan.
Pengurangan Binaan Tanpa Kebenaran.
BGN
P01
SP08
KRA02
SDG09
Green Procurement Strategies.
 • 1) Menggantikan sewaan mesin fotostat yang baru dengan ciri - ciri "Eco - Environment".
 • 2) Menukarkan penggunaan kertas ke jenama YES.
 • 1) Pembekalan alat pejabat dan alat tulis mempunyai "Sirim Eco Labelling Scheme".
Memastikan pembangunan bandar baru mampu menjana sumber bekalan air bersih alternatif dari kolam tadahan.
PKP
P04
SP08
KRA03
SDG07
 
SP 09
KETERLIBATAN KOMUNITI
Menyediakan Consultative Platform.
Melaksanakan publisiti awam diperingkat Draf RTSP 2030.
Tempoh pelaksanaan sehingga Oktober 2018.
Memastikan Rancangan Tempatan Seberang Perai disediakan tanpa mengetepikan pandangan dan penglibatan awam / stakeholders.
PRCG
P01
SP09
KRA02
SDG11
 
Semua PKM akan dikeluarkan Notis Lot Berjiran di bawah Seksyen 21(6) Akta 172.
100% PKM dikeluarkan Notis Lot Berjiran.
Memastikan semua pemilik Lot Berjiran diberikan hak untuk mengemukakan bantahan terhadap setiap PKM yang dikemukakan selaras dengan seksyen 21(6) Akta 172.
PRCG
P01
SP09
KRA02
SDG11
Hebahan dasar dan GP terkini kepada stakeholders.
2 kali program hebahan / taklimat GP setahun.
Memberikan maklumat terkini kepada orang awam / stakeholders berkaitan GP terkini di MPSP.
PRCG
P01
SP09
KRA02
SDG11
Menyediakan maklumat perundangan untuk dipaparkan di skrin Kaunter Berpusat.
Soalan - soalan yang sering ditanya (FAQ) berhubung 6 Undang - Undang Kecil setahun.
Pendedahan perundangan kepada masyarakat.
UNDG
P01
SP09
KRA02
SDG11
Memuatnaik Undang - Undang Kecil MPSP terkini di laman web MPSP.
3 UUK dalam setahun.
Pendedahan perundangan kepada masyarakat.
UNDG
P01
SP09
KRA02
SDG11
Membuat edaran pamplet berkaitan Undang - Undang ketika MPSP Mengadakan program - program bersama komuniti.
6 program.
Pendedahan perundangan kepada masyarakat.
UNDG
P01
SP09
KRA02
SDG11
Program Pendidikan Gaya Hidup Sihat.
Program Pendidikan Gaya Hidup Sihat oleh Jabatan Kesihatan bersama komuniti.
Pada setiap program Hijau MPSP.
Melahirkan komuniti yang mengamalkan gaya hidup sihat.
KMKT / KES
P04
SP09
KRA02
SDG04
Pendidikan kesedaran komuniti berstrata di peringkat sekolah "Strata Kids".
Bilangan program 2 kali setahun.
Pendidikan bagi melahirkan komuniti strata yang mampan.
COB
P04
SP09
KRA02
SDG15
Program Pendidikan Mengurangkan Penghasilan Karbon.
i) Seberang Perai Carbon Track & Trace Experts (SPECTRE).
 • A) Menubuhkan pasukan kerja (Task Force).
 • B) Menghasilkan Pelan Tindakan Hijau.
 • C) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Karbon untuk penyelarasan program hijau.
 • Januari 2018.
 • Disember 2018.
 • Bersidang 3 kali setahun.
Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di Seberang Perai.
PKP
P04
SP09
KRA03
SDG07
Taklimat kepada sekolah berkenaan Program Rendah Karbon.
50 Sekolah diberi penerangan setahun.
Mewujudkan komuniti rendah karbon.
KMKT
P04
SP09
KRA03
SDG04
Program Kawalan Anjing Terbiar Bersama Komuniti / NGO.
Program TNR & Pembinaan Feeding Kennel.
1 program dan feeding kennel diwujudkan di Taman Cai Leng (SPT).
Dapat mengawal gejala anjing terbiar di tempat awam.
KES
P01
SP09
KRA01
SDG11
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar.
Bekerjasama dengan Water Watch Penang / USM untuk latihan bersama pelajar sekolah menengah.
10 Sekolah.
Menggalakan generasi muda terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
KMKT
P02
SP09
KRA01
SDG04
Pertandingan Kampung Baru Bersih (10 Kampung Baru).
 • Program Gotong Royong.
 • Kitar Semula / Pengasingan Sisa Di Punca.
Penyertaan 2 Kampung Baru setiap tahun.
2 Kampung Baru dalam 1 tahun.
PBRN
P02
SP09
KRA01
SDG17
Pertandingan Kampung Tradisional Bersih (35 Kampung Tradisional).
 • Program Gotong Royong.
 • Kitar Semula / Pengasingan Sisa Di Punca.
Penyertaan tujuh (7) Kampung Tradisional mengikut Parlimen setiap tahun.
7 Kampung Tradisional mengikut Parlimen setiap tahun.
PBRN
P02
SP09
KRA01
SDG17
Penggunaan tanah lapang secara efektif.
Mengubahsuai tanah lapang untuk program perkahwinan disamping mengekalkan aktiviti sediada.
Dua (2) tapak setahun.
Dapat meningkatkan penggunaan tanah lapang secara optimum.
LAND
P02
SP09
KRA01
SDG15
Mengadakan Karnival Upcycle.
Mengadakan Karnival Upcycle.
Sekali setahun mengadakan Karnival Upcycle.
Mewujudkan komuniti mampan.
KMKT
P04
SP09
KRA03
SDG11
 
SP 10
PEMBANGUNAN BANDAR YANG INKLUSIF DAN SAKSAMA
Rakan kaunter boleh bertutur empat bahasa.
Menghadiri Kelas Intensif Bahasa Mandarin, Hokkien dan Tamil.
5 orang kerani Kaunter Berpusat boleh bertutur 4 bahasa pada tahun 2018.
Memudahkan pelanggan dari pelbagai latar belakang agama dan bangsa berurusan di Kaunter Berpusat.
PKP
P04
SP10
KRA02
SDG04
 
Rekabentuk sejagat (UD) untuk semua bangunan awam.
Semua Pembangunan dikenakan syarat UD di atas pelan PKM.
100% pembangunan dikenakan syarat UD di atas pelan PKM.
Memastikan semua bangunan awam dilengkapi kemudahan yang mesra pengguna / OKU.
PRCG
P01
SP10
KRA02
SDG10
Cadangan, penyelarasan dan Penyediaan Kelulusan untuk Pengukuhan UD di setiap Pasar dan Kompleks Makanan.
Kelulusan kertas cadangan untuk pengukuhan UD di setiap Pasar dan Kompleks Makanan.
Meningkatkan fasiliti pasar dan kompleks MPSP yang mesra pengguna / pengunjung.
PLSN
P01
SP10
KRA02
SDG05
Kemudahan OKU di semua fisiliti MPSP yang dikunjungi awam.
Mensyaratkan penyediaan laluan pejalan kaki yang memenuhi piawaian rekabentuk UD di kawasan lapang bagi setiap pembangunan baru melalui kelulusan Pelan Landskap.
100% kelulusan Pelan Landskap bagi skim perumahan.
Kemudahan yang disediakan dapat digunakan bagi semua lapisan masyarakat secara optimum.
LAND
P01
SP10
KRA02
SDG09
1) Menaik taraf kemudahan fasiliti OKU untuk dua (2) dewan setahun.
1) Dapat menyiapkan kemudahan fasiliti OKU untuk dua (2) dewan setahun.
1) Menyediakan kemudahan fasiliti yang komprehensif, selamat, bersambungan (inter - connected) dan mudah sampai (accessible).
KEJ
P01
SP10
KRA02
SDG11
2) Menaik taraf kemudahan fasiliti OKU pada bahu jalan di empat (4) lorong setahun.
2) Dapat menyiapkan kemudahan fasiliti OKU pada bahu jalan di empat (4) lorong setahun.
2) Menyediakan kemudahan fasiliti yang komprehensif, selamat, bersambungan (inter - connected) dan mudah sampai (accessible).
Memperkukuhkan dan mengarusperdanakan GRPB dalam membuat keputusan.
 • Ubahsuai Klinik di Tingkat M.
 • Projek Car Free Morning.
 • Projek Penempatan Kakitangan.
 • Projek Naiktaraf Taman Tunku, Seberang Jaya.
4 projek dilaksanakan setahun.
GRPB dilaksanakan sepenuhnya.
KEJ
P01
SP10
KRA02
SDG05
Menyediakan pelan audit 5 tahun (2018 - 2022) mengikut Pelan Strategi seberang Perai 2018 - 2022.
Menjalankan audit ke atas Pelan Strategi Seberang Perai bagi tahun 2018 setiap sukuan iaitu pada bulan Mei, September dan Januari.
100% teguran audit dalaman diambil tindakan oleh MPSP dengan berkesan.
Memastikan MPSP ke arah audit sifar (Tidak Berteguran).
AUD
P01
SP10
KRA04
SDG11