Kebenaran Merancang

Satu tahun (Sekiranya tiada sebarang pemajuan dijalankan di dalam tempoh tersebut pemohon  boleh mengemukakan permohonan berlanjutan tempoh kebenaran merancang).

Ya. Pemohon boleh mengemukakan rayuan kepada Lembaga Rayuan Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 30 hari tarikh tempoh surat keputusan diterima.