Jabatan Khidmat Pengurusan

Tarikh kemaskini pada

 

 Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan :-
 •  Berfungsi sebagai jentera pentadbiran Majlis Perbandaran Seberang Perai serta memberi perkhidmatan urusetia kepada Jawatankuasa - Jawatankuasa Penasihat Majlis.
 •  Memastikan sistem pengurusan pentadbiran Majlis dilaksanakan dengan teratur, efisien, efektif dan memuaskan kehendak pelanggan.
 •  Mewujudkan budaya kerja yang cemerlang untuk memantapkan lagi pentadbiran Majlis.
 •  Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan Pentadbiran Am, Personel dan kebajikan kakitangan, Pembekalan dan Stor, Kontrak Dan Perkhidmatan.

BAHAGIAN / UNIT 
 • Unit Pentadbiran
 • Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan
 • Bahagian Latihan dan Kompetensi
 • Bahagian Perolehan dan Aset
 • Bahagian Kaunter Berpusat
 • Bahagian Kesetiausahaan

Unit Pentadbiran :-
 • Menguruskan kawalan sistem kebersihan pejabat.
 • Memastikan semua arahan dan dasar Majlis serta kerajaan dilaksanakan dengan jaya dan cekap.
 • Menguruskan pengeluaran pas letak kereta percuma.
 • Menguruskan penggunaan kenderaan-kenderaan Majlis.
 • Menguruskan hal ehwal Ahli Majlis MPSP.
 • Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat-surat.
 • Menguruskan sistem telefon Majlis.
 • Menguruskan warden lalulintas sekolah, waran feri dan kapal terbang.

Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan :-
 • Menguruskan pelantikan kakitangan, kenaikan pangkat dan pemangkuan.
 • Menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan.
 • Menguruskan persaraan kakitangan.
 • Mengendalikan hal berkaitan dengan tindakan tatatertib.
 • Menyelaras permohonan pinjaman perumahan dan memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer.
 • Menguruskan hal berkaitan dengan kemudahan rawatan dan klinik panel.
 • Urusetia kepada :

           i. Pihak Berkuasa Pelantikan

           ii. Pihak Berkuasa Tatatertib

          iii. Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus MPSP

          iv. Majlis Bersama Jabatan

           v. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPSP

Bahagian Latihan dan Kompetensi :-
 • Menguruskan kursus dan latihan untuk kakitangan MPSP.
 • Menguruskan Program Transformasi Minda bagi kakitangan yang baru dilantik di MPSP.
 • Menyelaras peperiksaan perkhidmatan untuk pengesahan jawatan dan peperiksaan khas untuk kenaikan pangkat.
 • Menyelaras permohonan untuk latihan amali dan peralihan di MPSP.

Bahagian Perolehan dan Aset :-
 • Menguruskan perolehan vot Jabatan Khidmat pengurusan dan vot bersama YDP/SUP (sebahagian).
 • Menguruskan pengiklanan dan penjualan tender atau sebutharga.
 • Urusetia kepada :

           i. Lembaga perolehan

           ii. Jawatankuasa Sebutharga

          iii. Jawatankuasa Pengurusan Asset Kerajaan (JKPAK)

          iv. Lembaga Permeriksa Pelupusan (Aset Alih Kerajaan)

           v. Jawatankuasa Kehilangan

 • Pengurus laporan prestasi pembekal / kontraktor / syarikat.
 • Unit pengurusan aset.
 • Menguruskan pelantikan kontraktor / pembekal / syarikat bagi perkhidmatan dan bekalan.
 • Bekalan seperti berikut :-

           i. Kawalan keselamatan kepada premis-premis Majlis

           ii. Insuran

          iii. Pakaian seragam

          iv. Alat tulis

           v. Mesin fotostat

          vi. Anai-anai

          vii. Pembersihan bangunan pejabat

          viii. Hand soap, sanitac dan pewangi

Bahagian Kaunter Berpusat :-
 • Memberi dan membekalkan maklumat, panduan, tunjuk arah dan status permohonan yang berkaitan dengan MPSP kepada pelanggan.
 • Menyemak permohonan dan memastikan borang diisi dengan lengkap.
 • Mengumpul maklumat kepuasan pelanggan.

Bahagian Kesetiausahaan :-
 • Mengurus keperluan dan agenda Yang DiPertua serta Setiausaha Perbandaran.
 • Memantau penggunaan peruntukan bagi projek jawatankuasa tahun semasa.
 • Menyediakan Pembantu Setiausaha Pejabat untuk mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa dan ad-hoc MPSP serta menguruskan minit-minit mesyuarat Majlis.