Jabatan Landskap

Tarikh kemaskini pada

Fungsi Jabatan Landskap adalah seperti berikut:

  • Pengindahan seni taman.
  • Penyelenggaraan alat permainan dan taman rekreasi awam.
  • Penyelenggaraan landskap lembut dan kenjur.