Jabatan Pelancongan, Seni Dan Warisan

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Jabatan Pelancongan, Seni Dan Warisan
   
   
Fungsi Jabatan Pelancongan, Seni Dan Warisan adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Mengkaji, mencadangkan lokasi - lokasi yang bersesuaian untuk dibangunkan bagi tujuan pelancongan dan warisan Seberang Perai.
   
tag-blue.png
Menyelia dan memantau pelaksanaan "Tourism Mapping" dan juga "Coffee Table" seberang Perai .
   
tag-green.png
Menyediakan maklumat, risalah, laman web berkaitan pelancongan dan warisan di Seberang Perai.
   
tag-red.png
Mempromosikan lokasi pelancongan dan warisan Seberang Perai.
   
tag-red.png
Mengadakan acara, program yang bersesuaian berkaitan dengan pelancongan, seni dan warisan di Seberang Perai.
   
tag-black.png
Bertindak sebagai urusetia pasukan "Taskforce" Pelancongan dan Warisan Seberang Perai.
   
tag-blue.png
Memastikan pemuliharaan bangunan - bangunan yang disenaraikan sebagai bangunan warisan di Seberang Perai.
   
tag-green.png
Menghadiri mesyuarat MMK yang berkaitan iaitu:
   
 
  • Mesyuarat Jawatankuasa MMK Pelancongan Negeri pulau Pinang.

  • Mesyuarat Jawatankuasa MMK Kebudayaan Dan Kesenian Negeri Pulau Pinang.