Jabatan Pembangunan Lestari

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Jabatan Pembangunan Lestari
   
   
Fungsi Jabatan Pembangunan Lestari adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Melaksana dan memperkasakan program / projek bersama komuniti berkonsepkan mekanisme urban regeneration bagi memangkin kelestarian pembangunan semula bandar - bandar di Seberang Perai selari dengan matlamat Penang 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs).
   
tag-blue.png
Melaksanakan placemaking exercise dan penglibatan komuniti bagi pelaksanaan projek fizikal yang melibatkan urban regeneration dalam merancakkan pembangunan aktiviti / program Local Economic Development (LED) yang mampan.
   
tag-green.png
Menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti berbentuk pendidikan dan kesedaran awam bagi pemeliharaan dan pemuliharaan sungai.
   
tag-red.png
Secretariat pelaksanaan Voluntary Local Review (VLR) SDGs City Roadmap Seberang Perai ke arah Seberang Perai sebagai SDGs Cities.
   
tag-yellow.png
Secretariat penganjuran Butterworth Fringe Festival.
   
tag-black.png
Menjalankan tugasan daripada pihak atasan dari semasa ke semasa.