Jabatan Pengurusan Krisis

Papar #
Nama Kedudukan Telefon Mudah alih Faks
Unit Skuad Khas Bilik Operasi Majlis 045402552/551
En. Ahmad Zabri B. Mohamed Sarajudin Ketua Jabatan Pengurusan Krisis 045402551 017-5874024