Urusetia Pusat Setempat (OSC)

Papar #
Nama Kedudukan Telefon Mudah alih Faks
Pejabat Am Jabatan 045497669
Pemantauan (Ulasan Teknikal) 045497702
Pn. Nurvanida Alisha bt. Sinnappan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 045497419
Cik Anis Zulfa bt. Johari Pegawai Perancang Bandar
Pn. Hamidah bt. Md. Arshad Penolong Jurutera 045497869
Pn. Hasliza bt. Ali Penolong Pegawai Senibina 045497868
Pn. Noorihan bt. Abdol Rani Penolong Pegawai Perancang Bandar 045497867
En. Malrohafifz b. Abdul Malik Penolong Pegawai Senibina 045497869
Pn. Noor Hayati bt. Harun Penolong Pegawai Perancang Bandar 045497705
En. Mohd Suhadi b. Samsudin Penolong Jurutera 045497699
En. Azuandi b. Hussain Penolong Jurutera 045497699
Cik Nor Azlina bt. Mohd Yunus Penolong Pegawai Senibina 045497705