Garis Panduan Kemasyarakatan

Tarikh kemaskini pada

Nama dokumen PDF
   
Garis Panduan 1 - Sewaan Kemudahan Majlis PDF
   
Garis Panduan 2 - Sewaan Kemudahan Sukan & Rekreasi PDF
   
Garis Panduan 3 - Sewaan Kebudayaan & Kesenian PDF
   
Garis Panduan 4 - Pengurusan Dewan Orang Ramai PDF
   
Garis Panduan Aktiviti Sukan MPSP PDF
   
Garis Panduan Kadar & Bayaran Terma Kompleks Sukan PDF
   
Garis Panduan Kadar Harga Kemudahan Majlis PDF