Garis Panduan Pelesenan

Tarikh kemaskini pada

Nama dokumen PDF
   
Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Awam PDF
   
Garis Panduan Kaedah Penjajaan Secara Mudah Alih PDF
   
Garis Panduan Lesen Hiburan Awam PDF
   
Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 PDF
   
Garis Panduan Kaedah Perniagaan Berkonsepkan Trak Makanan Dan Trak Perkhidmatan PDF