Risalah Laporan Pencapaian Kad Laporan MPSP

Tarikh kemaskini pada

RISALAH LAPORAN PENCAPAIAN KAD LAPORAN MPSP
BIL
KAD LAPORAN MPSP (MPSP's REPORT CARD) TAHUN 2018
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEDUA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KETIGA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEEMPAT 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
 
BIL
KAD LAPORAN MPSP (MPSP's REPORT CARD) TAHUN 2019
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2019
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
 

 

LAPORAN PENCAPAIAN
BIL
LAPORAN PENCAPAIAN SEBERANG PERAI CORPORATE PRIORITIES
MUAT TURUN
MENGIKUT TAHUN
1.
Laporan Pencapaian Tahun 2018