Pelan Bangunan - Pindaan dan Tambahan Rumah Kediaman (Transformasi)

Tarikh kemaskini pada

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
PINDAAN DAN TAMBAHAN RUMAH KEDIAMAN (TRANSFORMASI)
Borang Permohonan
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur.
Borang SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman.
Borang SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan.
   
Senarai Semak
Lampiran B : Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan.