Pelan Bangunan - Pindaan dan Tambahan Rumah Kediaman (Transformasi)

Tarikh kemaskini pada

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
PINDAAN DAN TAMBAHAN RUMAH KEDIAMAN (TRANSFORMASI)

 
Borang Permohonan
Borang Semakan Permohonan (BPR)
SKP1 : (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
 
Senarai Semak
Carta Alir Pelan Bangunan Pindaaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Lampiran B- Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan