Pelan Bangunan - Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)

Tarikh kemaskini pada

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
RUMAH KEDIAMAN (3 UNIT KE BAWAH)

 
Borang Permohonan
SKP1 : (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
 
Senarai Semak
Carta Alir Pelan Bangunan Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah
Lampiran B- Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan