Pelan Bangunan - Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)

Tarikh kemaskini pada

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
RUMAH KEDIAMAN (3 UNIT KE BAWAH)
Borang Permohonan
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur.
Borang SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah).
Borang SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan.
   
Senarai Semak
Lampiran B : Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan.