Lesen Ternakan Ayam / Pemprosesan Ayam

Tarikh kemaskini pada

PERMOHONAN LESEN TERNAKAN AYAM / PEMPROSESAN AYAM

 
Borang Permohonan
Borang Permohonan Lesen Veterinar
 
Senarai Semak
Carta Alir Pemeriksaan Permohonan Lesen Baru Ternakan Ayam / Pemprosesan Ayam
Syarat Permohonan Lesen Pemprosesan Ayam
Syarat Pengeluaran Lesen Baru Ternakan Ayam / Itik
 
Soalan Lazim
1.Dimanakah saya boleh mendapatkan borang permohonan lesen tersebut?
Jawapan : Borang tersebut boleh didapati di kaunter mpsp bandar perda dan boleh dimuat turun di laman web mpsp
2.Perkara apakah yang perlu disertakan sewaktu permohonan lesen
Jawapan : 1. Gambar berukuran pasport
               2. Salinan Kad pengenalan
               3. Salinan geran/bayaran hasil tanah/surat kebenaran tuan tanah
               4. Pelan kasar ukuran ladang
               5. Pelan lokasi kekawasan ternakan /pemprosesan
               6. Perakuan pendaftaran perniagaan(jika ada)
               7. Pelan bangunan  dan Pelan kebenaran merancang (Untuk ladang sistem terbuka sahaja)
               8. Surat kebenaran dari jabatan alam sekitar diperlukan bagi permohonan lesen untuk
                   pemprosesan ayam sahaja