Lesen Ternakan Ayam / Pemprosesan Ayam

Tarikh kemaskini pada

LESEN TERNAKAN AYAM / PEMPROSESAN AYAM
Borang Permohonan
   
Senarai Semak
   
Soalan Lazim
i.
Dimanakah saya boleh mendapatkan Borang Permohonan Lesen tersebut?
 
Jawapan : Borang tersebut boleh didapati di Kaunter MBSP, Menara MBSP, Bandar Perda dan boleh dimuat turun di Laman Web MBSP.
   
ii.
Perkara apakah yang perlu disertakan sewaktu permohonan lesen?
 
Jawapan : Perkara yang perlu disertakan :
1. Gambar berukuran pasport.
2. Salinan Kad pengenalan.
3. Salinan geran / bayaran hasil tanah / surat kebenaran tuan tanah.
4. Pelan kasar ukuran ladang.
5. Pelan lokasi kekawasan ternakan / pemprosesan.
6. Perakuan pendaftaran perniagaan(jika ada).
7. Pelan bangunan dan Pelan kebenaran merancang (Untuk ladang sistem terbuka sahaja).
8. Surat kebenaran dari jabatan alam sekitar diperlukan bagi permohonan lesen untuk pemprosesan ayam sahaja.