Nilai Korporat

Tarikh kemaskini pada

 

NILAI KERJA

 
arrw01_10a Memberikan perkhidmatan yang menepati kehendak pelanggan
arrw01_10a Inovatif didalam mempertingkatkan kualiti perkhidmatan
arrw01_10a Relevan kepada warga dan juga komuniti
arrw01_10a Cepat dan tepat
arrw01_10a Bertindak dengan segera
arrw01_10a Membuat keputusan dengan mendekati pelanggan

 

NILAI BUDAYA

 
arrw01_10a Keutuhan, kejujuran dan beretika didalam menunaikan komitmen
arrw01_10a Pergantungan kepada penyertaan dan inisiatif setiap individu
arrw01_10a Menyokong perkembangan individu
arrw01_10a Menghormati nilai dan sumbangan setiap individu
arrw01_10a Bekerja secara berpasukan